Offentlige myndigheter skal i all sin virksomhet arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Dette er aktivitetsplikten.

Fra 1. januar 2020 har arbeidsgivere og offentlige myndigheter fått en styrket plikt til å arbeide med likestilling og ikke-diskriminering.

Med «offentlige myndigheter» menes:

Aktivitetsplikt for offentlige myndigheter
Redegjørelsesplikt for offentlige myndigheter

 

Anbefalt metode for å oppfylle lovens krav

Bufdir anbefaler en arbeidsmetode i fem trinn for å oppfylle lovens krav til aktivt arbeid for å fremme likestilling og hindre diskriminering.

Fig 1 offentlige myndigheter.png

  1. Kartlegge og analysere
  2. Sette tydelige mål
  3. Lage plan
  4. Iverksette tiltak
  5. Vurdere resultatene
Sist faglig oppdatert 16. februar 2021