Offentlige myndigheter har en plikt til å redegjøre for det aktive arbeidet for å fremme likestilling og hindre diskriminering.

Hva skal redegjørelsen inneholde?

I redegjørelsen skal dere beskrive minst fire momenter:

Offentlige myndigheter har også en plikt til å redegjøre for likestillingsarbeidet som arbeidsgiver. Les mer om arbeidsgivers redegjørelsesplikt.

Eksempel på likestillingspolicy og plan

 

Hvor skal redegjørelsen publiseres?

Redegjørelsen skal gis i årsrapport, årsberetning eller et annet offentlig dokument (på nett eller ligenende). Hvis dere har en årsberetning/rapport og publiserer likestillingsrapporten på nett, må dere opplyse om det og hvor man kan finne den i årsberetningen/rapporten.