Dere skal jobbe med likestilling og diskriminering på grunn av

Aktivitetsplikten omfatter alle aktiviteter som er del av offentlige myndigheters virksomhet. Blant annet i

I tillegg skal offentlige myndigheter forebygge trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold og motarbeide stereotypisering.

Det aktive arbeidet for likestilling bør integreres i det ordinære arbeidet, ved at dere i alle handlinger vurderer og tar hensyn til mulige konsekvenser for likestilling og risiko for diskriminering. Det kan for eksempel gjøres ved å oppdatere arbeidsprosesser eller rutiner, slik at dere blir minnet på å vurdere og iverksette tiltak for likestilling i det daglige arbeidet. 

Sist faglig oppdatert 16. februar 2021