Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Barnevernsreformen - en oppvekstreform

Barnevernsreformen trådte i kraft 1.1.2022. Kommunene får nå mer ansvar på barnevernsområdet. Reformen skal bidra til å styrke arbeid med forebygging og tidlig innsats.

Økt ansvar for fosterhjem

Kommunene har med barnevernsreformen fått et økt og mer helhetlig ansvar for fosterhjem. Kommunene har fullt finansieringsansvar, og ansvar for all oppfølging og veiledning.

Styring og rapportering

Hva er de nye kravene til kommunens rapportering om barnevernet, internkontrollplikten, kommuneledelsens ansvar og plan for forebygging?