Seksuell preferanse er et grunnleggende trekk ved en persons seksuelle identitet, som handler om hvordan man foretrekker å leve ut sin seksualitet. Som seksuell preferanse regnes for eksempel fetisjisme, bdsm, ekshibisjonsime (blotting) og å foretrekke store aldersforskjeller.

Se også: Seksuell identitet, Seksuell praksis, Seksuell orientering, Fetisjisme, BDSM

Published 12. March 2015
Updated 12. March 2015