Seksuell praksis handler om hvordan man lever ut sin seksuelle orientering. Det trenger ikke være samsvar mellom identitet, tiltrekning og hvem man praktiserer sex med. For eksempel kan en med en heterofil identitet ha sex med både menn og kvinner, uten å regne seg som bifil. Eller en mann med homofil identitet kan utelukkende praktisere sex med transkvinner. Den seksuelle praksisen er ikke avgjørende for om en person er homofil, heterofil eller bifil, og tydeliggjør at seksuell orientering ikke trenger å være entydig.

Se også: KSK, MSM, Seksuell orientering, Seksuell identitet, Heterofil, Bifil, Homofil

Published 12. March 2015
Updated 12. March 2015