"Å være i skapet" betyr å skjule sin seksuelle identitet eller kjønnsidentitet. Når man "kommer ut (av skapet)" betyr det å fortelle omverden om sin identitet.

Se også: Komme ut

Published 12. March 2015
Updated 12. March 2015