Androgyn

Kombinasjonen av maskuline og feminine kjennetegn eller trekk. I dagligtalen brukes uttrykket ofte for å beskrive en person som bryter med normer for hvordan det er typisk at menn og kvinner fremstår. «Kjønnsambiguitet» blir ofte brukt som et synonym.

Se også: Heteronormativitet, KjønnsuttrykkSkeiv

Aseksuell

Å være aseksuell innebærer fravær av seksuell tiltrekning/eller fravær av seksuell lyst. Aseksualitet er ikke det samme som sølibat. Mennesker som lever i sølibat opplever seksuell lyst og tiltrekning, men velger av ulike grunner å avstå fra sex i kortere eller lengre perioder, mens aseksuelle mennesker ikke har ønske om eller behov for sex. Både cispersoner og transpersoner kan være aseksuelle.

Noen miljøer fremmer aseksualitet som en seksuell orientering på lik linje med å være lesbisk, homofil eller bifil, fordi aseksualitet for noen er deres primære seksuelle identitet.

Se også: Seksuell orientering, Seksuell identitet

Assistert befruktning

Assistert befruktning inkluderer alle metoder som kan hjelpe folk å få barn: prøverørsbehandling, sædinsemniasjon, eggdonasjon og surrogati.

I Norge har lesbiske kvinner samme rett som heterofile kvinner til å få assistert befruktning ved hjelp av sæddonasjon og prøverørsbehandling. Ved en slik behandling kan begge kvinnene bli jurdiske mødre til barnet (se "medmor"). En sæddonor, altså mannen som har donert sin sæd, kan være anonym eller kjent. I Norge har barn av anonym sæddonor rett til å få vite hvem den biologiske faren er når de har fylt 18 år. Noen lesbiske par får assistert befruktning i Danmark, der sæddonoren forblir ukjent.

Eggdonasjon er en form for assistert befruktning hvor kvinnen som bærer fram barnet har fått donert egget fra en annen kvinne. Både heterofile, lesbiske og homofile par benytter denne metoden for å bli foreldre. Surrogati ved bruk av eggdonasjon er ikke tillatt i Norge.

Se også: Surrogati, Regnbuefamilier, Lesbisk, Medmor, Medfar, Sæddonor

Published 12. March 2015
Updated 30. March 2015