LHBT er en forkortelse for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Det er et samlebegrep for disse minoritetsgruppene, og brukes oftest som forstavelse; for eksempel lhbt-personer, lhbt-perspektiv og lhbt-forskning.

LHBT som begrep har utviklet seg gradvis gjennom rettighetsarbeidet til frivillige organisasjoner, som gikk fra å arbeide for homofiles (H) rettigheter generelt, til også å synliggjøre lesbiske kvinner (L) og anerkjenne bifile (B). I de siste åra har arbeidet også inkludert personer med transeksualisme, transvestitter og andre transpersoner (T).

Forkortelsen kom opprinnelige fra det engelske LGBT, som står for lesbian, gay, bisexual, transgender. Når LHBT står alene eller forekommer i et navn kan det skrives med store bokstaver, mens i et sammensatt ord skrives lhbt-forkortelsen oftest med små bokstaver. Det er særlig myndigheter, rettighetsorganisasjoner og forskere som bruker lhbt-begrepet for å favne flere ulike minoritetsgrupper med noen av de samme utfordringene.

Tidligere het den norske paraplyorganisasjonen, LLH: «Landsforeningen for homofil og lesbisk frigjøring», mens hele navnet nå er "Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner".

Regnbuemangfold

Hvordan uttrykker du ditt kjønn og hvilke(t) kjønn tiltrekkes du av? LHBT omfatter alle de av oss som ikke er heterofile eller som har en identitet som noe mer eller annet enn det kjønnet vi ble født med, et regnbue-mangfold av levemåter og identiteter.

Lhbt-begrepet er nøytralt og inkluderende, men det kan også usynliggjøre enkelte grupper i forkortelsen: Det blir for eksempel ikke riktig å si «LHBT» om du egentlig kun mener lesbiske og homofile. 

Et annet uttrykk som symboliserer dette mangfoldet er «regnbue»; regnbuefamilier, regnbueorganisasjon. Regnbueflagget er det internasjonale symbolet for lhbt-mangfold, og kan brukes for å vise at her er lhbt-personer velkomne. Ordet «skeiv» brukes av og til også synonymt med «LHBT». Ungdomsorganisasjonen til LLH heter «Skeiv Ungdom».

Ulike grupper – like utfordringer

Selv om hver gruppe innen lhbt-forkortelsen har sine spesielle kjennetegn og ulike utfordringer, er fellestrekket at de er i fare for å bli diskriminert eller usynliggjort på grunn av sin identitet og personlighet. Lhbt-personer står også i fare for å bli utsatt for homofobi og transfobi, som i verste fall kan føre til hatvold.

I lhbt-organisasjonene er det stadig diskusjon om det bør flere bokstaver med i akronymet. Mange internasjonale organisasjonene bruker nå «LGBTI» for å inkludere «intersex», og flere inkluderer «Q» for «queer» (skeiv) eller «questioning» (ubestemt orientering). I FN's dokumenter er den vanlige forkortelsen «SOGI», som brukes i stedet for LHBT, det er forkortelse for «Seksual Orientation, Gender Identity»

For å synliggjøre utfordringene lhbt-personer møter, arbeide for inkludering og å fremskaffe god kunnskap, har norske myndigheter opprettet LHBT-senteret: Nasjonalt kunnskapssenter for seksuell orientering og kjønnsidentitet, som er ansvarlig for lhbt.no.