Skolevegring - når barnet ikke vil på skolen

Hva kan du som forelder gjøre hvis barnet ditt ikke vil på skolen? 

Kort fortalt
 • Snakk med og lytt til barnet – prøv å finne grunnen.
 • Kontakt skolen tidlig.
 • Hvis barnet klager på smerter, gå til legen.
 • Lag avtaler om å prøve å gå på skolen.
 • Ikke vær for ettergivende.
 • Ikke gjør det for attraktivt å være hjemme.
 • Snakk om det positive på skolen – framsnakking.
 • Ikke føl skyld som forelder – du er ikke alene om dette.
 • Få profesjonell hjelp til å finne eventuelle sammensatte årsaker.

Dersom du har et barn eller en ungdom som viser tegn til å ikke tørre eller ville gå på skolen og som sier han har vondt i magen eller hodet, ta barnet på alvor og prøv å finn ut hvorfor:

 • Hva skal de gjøre på skolen den dagen?
 • Spør om det er noe han gruer seg til eller hva han er redd for at kan skje.
 • Har det skjedd noe på skolen, i timene, med medelever eller med en lærer?
 • Vær konkret når du spør og bruk god tid. Noen barn og ungdom forteller lettere hvis dere kjører en biltur eller går en tur sammen mens dere snakker.

Hvis det er vanskelig å få svar

Hvis du ikke får til en god dialog med barnet ved å stille de konkrete spørsmålene, kan du prøve å stille mer undrende eller åpne spørsmål:

 • Hva opplever eller føler barnet når han er på skolen?

Det er ikke alltid barnets egen forståelse er konkret nok til å svare på direkte spørsmål. Noen ganger er det temaer du må la ham utforske selv, mens du som forelder viser at du er der for ham underveis.

Da er det viktig å høre hva han forteller. Hør etter om det forklarer hva som hindrer barnet i å gå på skolen før du blir mer konkret i spørsmålene dine.

Du kan også stille mer indirekte spørsmål, som hva som skjedde på skolen mer generelt og hvor barnet ditt var da det skjedde. Det kan åpne for å komme inn på mer spesifikke situasjoner. Det viktigste er å åpne for at barnet selv kan fortelle.

Her er noen flere råd til hvordan foreldre best kan hjelpe til hvis barnet ikke ønsker å gå på skolen:

Kontakt skolen tidlig

Ikke nøl med å spørre skolen om de opplever at barnet har endret seg der – enten faglig, emosjonelt eller sosialt.

Skolen må sammen med dere finne ut hva som er grunnene til at hun ikke vil gå på skolen. Det betyr at skolen må kartlegge situasjonen i samarbeid med barnet og foreldrene.

Ta med barnet til legen

Dersom barnet ofte klager på smerter i for eksempel magen eller hodet bør dette utredes hos legen. Så langt det er mulig bør hun likevel forsøke å gå på skolen mens utredningen pågår.

Gjør en avtale med barnet

Hvis barnet klager på smerter, kan hun gå på skolen med avtale om å få gå hjem dersom det blir verre i løpet av dagen, eller helst til et sted på skolen som dere har avtalt med læreren.

Gi samtidig læreren beskjed om avtalen du har med barnet. Som regel blir ikke barnet dårligere av å gå på skolen. Og jo mer hun er borte, jo høyere blir terskelen for å gå tilbake på skolen.

Ikke vær for ettergivende – still krav.

Du må forsøke å overtale og overbevise barnet ditt om at han må gå på skolen og samtidig forsikre ham om at skolen følger opp. Dette forutsetter at du samarbeider og avtaler med skolen på forhånd. Da kan du for eksempel si noe som dette:

«Læreren vil møte deg i skoleporten når du kommer kl. 8, og så går dere sammen inn i klassen før de andre kommer. Dersom du føler deg uvel, kan du gå inn på grupperommet og være der til læreren kommer».

Ikke gjør det for attraktivt å være hjemme

Hvis barnet får sove lenge og spille dataspill eller være på mobilen i skoletiden, kan det bli mer attraktivt å være hjemme enn på skolen.

Det er viktig å gjøre dagen hjemme mest mulig lik en skoledag: Barnet bør stå opp til vanlig tid, ta på klær, spise frokost og gjøre seg klar for en ny skoledag. Dersom hun blir hjemme, bør hun gjøre skolearbeid og følge klassens arbeidsplaner så langt det lar seg gjøre.

Prøv også å ha gode kveldsrutiner. Barnet bør legge seg og stå opp til fast tid og få nok søvn. Unngå at hun bruker mye tid på mobil eller nettbrett når det er sovetid.

Framsnakk skolen

Finn ut hva barnet liker med skolen, og snakk positivt om skolen, lærere og medelever hjemme.

Ikke føl skyld

Det er aldri noens skyld eller en enkel grunn til at et barn ikke mestrer å gå på skolen. Å føle skyld hjelper hverken de voksne eller barnet. Dersom du har et barn som vegrer seg for å gå på skolen, skal du vite at du ikke er alene om dette.

Sammensatte grunner

Det er flere ting som kan hjelpe barnet til å komme raskt tilbake til skolen:

 • tidlig hjelp
 • et godt skole-hjem-samarbeid
 • åpenhet om hva som er vanskelig - også når det gjelder forhold hjemme

Dersom skolen ikke har nødvendig kompetanse, eller problemene har vart lenge og er sammensatte, må andre instanser kontaktes. Dette kan være helsesykepleier, PPT, familiesenteret og BUP.

Noen elever med skolevegring kan også ha andre utfordringer, som for eksempel angst, depresjon, sosiale vansker, dårlig stressmestring eller annet. Det kan også være forhold i skole eller hjem som krever ekstra tilpasninger. Disse tingene må tas hensyn til før man kan skreddersy et opplegg for det enkelte barnet.

Tidlig reaksjon, samarbeid, kartlegging og individuelt tilpassede tiltak er den beste medisinen.

 • Artikkelen er utarbeidet i samarbeid med førsteamanuensis Trude Havik ved Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.