Snakk med barnet
Er det behov for tolk?
Innhent informasjon fra UDI
Be om bistand fra politiet
Vurder raskt om den mindreårige har behov for tiltak
Barneverntjenestens tilbakemelding til melder