Representant/verge

Barn har vanligvis sine foreldre som verger. Mindreårige offer som ikke har foreldre eller foresatte i landet, skal det oppnevnes representant eller verge for.

Et offer for menneskehandel som også er asylsøker, skal få oppnevnt representant. I alle andre tilfeller skal det oppnevnes verge. Det betyr, at et barn som oppholder seg ulovlig i landet og som ikke ønsker å søke om asyl, skal det oppnevnes verge for. 

Bistandsadvokat

Barnet har rett på bistandsadvokat. Dersom meldingen til barnevernet har kommet fra et omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere eller fra et asylmottak/UDI, vil barnet i de fleste tilfeller allerede ha fått oppnevnt advokat, men dette bør sjekkes ut i hvert enkelt tilfelle.

Dersom barnet ikke er asylsøker, må barneverntjenesten følge opp at barnets verge snarest mulig sørger for at barnet får oppnevnt en kompetent bistandsadvokat.

Advokatens oppgaver
Valg av advokat