Politiets vurdering av hvor stor fare barnet er i, og også barnets egen forståelse av faresituasjonen vil være viktige vurderingspunkter. Sikkerhetstiltak må oppgraderes og nedgraderes ut fra endringer i trusselsituasjonen.

Erfaring har vist at behov for sikkerhetstiltak vil være størst de første månedene av plasseringen. En kan imidlertid ikke se bort fra at bakmenn kan kontakte barna også etter lengre tids plassering.