Ved fare for utnyttelse til menneskehandel, må det utarbeides en individuell sikkerhetsplan. Sikkerhetsplanen må utformes på bakgrunn av plasseringsvedtaket og politiets trusselvurdering. For å sikre at planen fungerer etter hensikten, bør den være forankret og kvalitetssikret på ledelsesnivå på institusjonen.

Planen bør inneholde:

I tillegg til institusjonens sikkerhetsplan for barnet, er det aktuelt å hjelpe barnet til å lage egen sikkerhetsplan for hva barnet selv skal gjøre, dersom det opplever å være i fare uten at personalet er til stede. Dersom barnet har egen mobil, bør barnet lagre nødnummer og institusjonens telefonnummer på sin mobil.