De fleste mindreårige ofre for menneskehandel snakker ikke norsk. Noen av barna kan bare sitt eget språk, mens andre kan gjøre seg forstått på fremmedspråk som engelsk, tysk, italiensk eller fransk.

Det er et skjønnsspørsmål hvor mye en skal bruke tolk, og hvor mye en skal bruke andre måter å kommunisere på i dagliglivet på institusjonen. Det har vist seg hensiktsmessig å bruke tolk i samtale med barnet en til to ganger i uken for å avklare spørsmål, få og gi informasjon, informere om rettigheter, prosess, saksgang mv.

Vurdér om telefontolking kan være hensiktsmessig. Telefontolking øker tilgjengeligheten til gode tolker og antall tilgjengelige språk. Dette avhenger av godt telefonutstyr eller konferansetelefon.

Kvalitetssikring av tolker

På www.tolkeportalen.no er det oversikter over kvalifiserte tolker. Vær skeptisk hvis noen tar kontakt og tilbyr seg å tolke. Ta eventuelt kontakt med din samarbeidspartner i politiet for å diskutere dette.

Andre måter å kommunisere på