Politiet har adgang til å ransake barnet og foreta midlertidige beslag, for eksempel av mobiltelefoner, i forbindelse med etterforskning av straffesak. Det som er beslaglagt kan beholdes som bevis frem til hovedforhandling i straffesaken.