Begrensninger i telefonbruk og bevegelsesfrihet kan bare gjøres dersom vilkårene for dette foreligger (hensynet til trygghet og trivsel, og formålet med plasseringen). Begrensninger kan bare gjøres utfra fortløpende konkrete vurderinger.

Se mer om begrensninger i informasjonsheftet Mindreårige ofre for menneskehandel Informasjon til ansatte på barneverninstitusjoner og omsorgssentre for enslige, mindreårige asylsøkere