Menneskehandel, også omtalt som vår tids slaveri, er kynisk utnyttelse av sårbarhet og fattigdom, og er en alvorlig form for profittmotivert kriminalitet som krenker de mest grunnleggende menneskerettigheter. Menneskehandel er å utnytte barn, kvinner og menn til å utføre arbeid og tjenester som for eksempel

All utnytting av mindreårige personer er å anse som menneskehandel, uavhengig av om vold, trusler eller annen utilbørlig atferd er brukt.  Å identifisere et barn som mulig offer kan være vanskelig og krever at barnevern, politi og utlendingsmyndighet samarbeider godt sammen. 

Noen områder der menneskehandel forekommer
Nasjonal veiledningsfunksjon for saker om mindreårige ofre for menneskehandel