Barna har hovedsakelig blitt utnyttet til prostitusjon eller annen seksuell utnytting, til tvangsarbeid eller tvangstjenester. Eksempel på tvangstjenester kan være tigging, tyverier og som selgere av narkotika. Antallet barn som utnyttes til tvangstjenester og organisert kriminalitet er økende. Der hvor barna har blitt stoppet i transitt på vei til et annet land har det noen ganger vært uklart på hvilken måte utnyttelsen skulle foregå.