Barna kommer fra øst-europeiske land, de baltiske land, Asia og Afrika. Noen av barna har reist gjennom mange land, og kan ha vært på reise i lang tid før de kommer til Norge.

Barna kan være plukket ut i hjemlandet for å utnyttes i Norge eller i andre land. Andre ganger kan sårbare barn som allerede har forlatt hjemlandet, for eksempel enslige mindreårige asylsøkere, bli kontaktet for å lokkes eller trues inn i utnytting.

Barna har vært fra 10 årsalderen opp til 17 år da de ble identifisert. Flere av barna oppgir en langt høyere alder enn den faktiske når det blir spurt om alder. Dette er de normalt blitt instruert til å gjøre for å unngå å bli fanget opp av barnevernet. Både gutter og jenter er identifisert som ofre.