Time:
02 June 2022 10:30 - 12:30
Place:
Digitalt

Seminaret vil være interessant for alle som jobber med barn og voksne som er utsatte for vold og overgrep.

Meld deg på her: https://easyfact.no/reply/meeumczyex

LDO og Bufdir/TryggEst samarbeider med Portugals partnerdrapskommisjon for å spre kunnskap om metoden «Domestic Homicide Review». Metoden brukes for å forsøke å lære av, forstå og forebygge partnerdrap. Portugal er ett av åtte land som har implementert metoden. De andre landene er USA, Canada, England, Wales, Nord-Irland, Australia and New Zealand.

Manualene som kommisjonen bruker i sitt arbeid er oversatt til engelsk, og i 2022 skal Portugal dele metoden med fagfolk i Norge. Første steg er dette seminaret. Her får deltakerne en kort introduksjon av metoden og eksempler på hvordan den kan brukes. 

Seminaret vil foregå på engelsk.

Prosjektet har fått midler fra EEA and Norway Grants.