Time:
15 November 2021 13:00 - 16 November 2021 13:00
Place:
Thon Hotel Ski

Nettverk for universell utforming i kollektivtransport er videreført i regjeringens nye handlingsplan for universell utforming. I den forbindelse inviterer vi til en fysisk samling på Thon Hotel Ski.

  • Befaring av de deler av Ski nye stasjon som er ferdig.
  • Ny handlingsplan for universell utforming – generelt og spesielt om transport v/Kulturdepartementet
  • EUs tilgjengelighetsdirektiv og transportsektoren v/Kulturdepartementet
  • Status i jernbanesektoren ved inngangen til en ny handlingsplanperiode - planer/mål for perioden v/Jernbanedirektoratet
  • Status/videre arbeid med universell utforming av reisekjeden v/Statens vegvesen
  • Program er under utarbeidelse - mer informasjon kommer

Frist for påmelding
Møtelokalet har plass til et visst antall konferansedeltakere. Derfor trenger vi en oversikt over antall deltakere. Fristen for påmelding er satt til torsdag 14. oktober.

Overnatting: 
Vi har reservert noen hotellrom på Thon Hotel Ski, men den enkelte må selv bestille hotellrom og dekke utgifter til overnatting. Rommene er reservert frem til 14. oktober.
Booking gjøres via e-post: ski@olavthon.no eller telefon 64853500.

Booking kode: 151121BARN

Vi håper å se igjen mange deltakere fra tidligere samlinger samtidig som vi ønsker nye deltakere velkommen.

Mer informasjon om nettverket.

Påmelding