Time:
15 November 2021 09:00 - 10:45
Place:
Litteraturhuset (Skram)

Kaffe serveres fra kl. 08.30

Seminaret streames

På oppdrag fra Bufdir har By- og regionforskningsinstituttet NIBR kartlagt erfaringer med rasisme, diskriminering og tilhørighet blant utenlandsadopterte i Norge. Studien er en del av arbeidet Bufdir gjør for å fremskaffe forskning om rasisme og diskriminering i Norge. 

I studien har NIBR undersøkt utenlandsadoptertes erfaringer med rasisme og diskriminering, hvordan de forstår og definerer dette, og hvilke strategier de bruker for å håndtere situasjoner der de møter rasisme, diskriminering og forskjellsbehandling. I tillegg har studien utforsket hvordan utenlandsadopterte opplever sin tilhørighet til Norge, til sitt fødeland og til familien i Norge.

Program

Programmet er under utarbeidelse og oppdateres jevnlig.

Deltakere:

Gry Haugsbakken, statssekretær i Kulturdepartementet 

Anna Bjørshol, avdelingsdirektør i Bufdir

Mariann Stærkebye Leirvik, forsker II ved NIBR

Vilde Hernes, forsker II ved NIBR

Tone Maia Liodden, forsker II ved NIBR

Linda Tinuke Strandmyr, fungerende leder i Antirasistisk Senter

Daniel Abimael Skjerve Wensell, styremedlem i Adopsjon i Endring

Helge Solberg, teamkkoordinator i Verdens Barn

Påmelding

Seminaret er gratis og åpen for alle interesserte. Arrangementet vil også bli streamet

Seminaret på Litteraturhuset er fulltegnet, men det vil være mulig å delta gjennom streaming.

Påmeldingsfrist er 8.november.