Time:
27 September 2022 10:00 - 16:00
Place:
Oslo (Clarion hotel, Dronning Eufemias gate 15) og digitalt

Read this article in english

Påmelding

Meld deg på her (skjema på norsk og engelsk)

Strømming

Konferansen vil strømmes på regjeringen.no (lenke legges ut her og sendes ut på e-post til de som er påmeldt). Du kan strømme konferansen selv om du ikke er påmeldt. 

Språk

Konferansen gjennomføres på en blanding av nordiske språk og engelsk. Simultantolking mellom skandinavisk og finsk og islandsk.

Hele konferansen skrivetolkes til engelsk.

Om konferansen

Endringer i demografi og utvikling av teknologi, digitalisering og det grønne skiftet er noen av de store utfordringene de nordiske landene har foran seg. Endringene kan ha betydning for arbeidskraftsbehov, hva slags kompetanse som kreves, og hvem som har tilgang til å delta i utviklingen framover. Hva betyr disse endringene i et likestillingsperspektiv, og hvordan sikrer vi at endringene bidrar til et likestilt og bærekraftig Norden?

Konferansen løfter fram noen av likestillingsutfordringene som gjør seg gjeldende i framtidens utdanning og arbeidsliv, og vil peke på tiltak og løsninger for å komme nærmere et mer likestilt arbeidsmarked.

Hvordan sikrer vi et Norden hvor utdanning og arbeidsliv fremmer likestilling og motvirker diskriminering? Kan vi få til et Norden med der trange kjønnsnormer, fordommer og stereotypier ikke begrenser den enkeltes muligheter og mobilitet i utdanning og arbeidsliv? Og et Norden som legger til rette for samfunnsutvikling, velferd og tjenester som møter en mangfoldig befolkning med ulike behov?

Konferansen er en del av Norges ordførerskap i Nordisk ministerråd i 2022. Konferansen arrangeres gjennom Ministerrådet for likestilling og LGBTI, i samarbeid med Ministerrådet for arbeidsliv og Ministerråd for utdanning og forskning.

Program

Første del av konferansen vil ta for seg hvorfor det er viktig med et kjønnsperspektiv i møte med endringer i arbeidslivet, samt hvilke likestillingsutfordringer vi står overfor i arbeidslivet framover.

Andre del av konferansen vil handle om det kjønnsdelte utdannings- og arbeidsmarkedet, om konsekvenser som følger av dette og om mulige tiltak i ulike sektorer der kjønnsdelingen er stor.

I siste del av konferansen deltar nordiske likestillingsministre i en panelsamtale. Hvilke planer finnes og hvilke prioriteringer gjøres i arbeidet for et likestilt og bærekraftig utdannings- og arbeidsliv på nasjonalt og nordisk nivå?

  • 09.15: Dørene åpner – møt organisasjoner og kunnskapsmiljøer på "likestillingstorget"
  • 10.00: Åpning
  • 12.40 – 13.30: Lunsj 
  • 16.00 Slutt

Detaljert program legge ut fortløpende.