Ungdomspanelet for fritidskortet har ferdigstilt arbeidet. Sluttrapporten ble overrakt til barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad den 22. januar.

Barne- og familiedepartementet har nedsatt et nasjonalt ungdomspanel. Panelet har gitt anbefalinger om hvordan en nasjonal fritidskortordning kan bidra til at flere barn og unge får delta i organiserte fritidsaktiviteter.   

Fakta

Regjeringen har igangsatt et arbeid med å utrede og prøve ut en nasjonal fritidskortordning, og det gjennomføres forsøk med fritidskortordninger i 12 kommuner. 

Fritidskortordningen skal bidra til å dekke utgifter til faste, organiserte fritidsaktiviteter for barn i alderen 6–18 år. Målet er at flere barn og unge skal få mulighet til å delta i faste, organiserte fritidsaktiviteter. 

Vi kommer med innspill om utfordringer og muligheter som de voksne ikke har tenkt over på egenhånd -  Karine Berge, medlem av Ungdomspanelet

 

Det skal ikke koste penger å få være sosial - Zaineb Abdulsatar, medlem av Ungdomspanelet 

 

- Det er viktig at barn og unge blir hørt i sine nærmiljøer, men det er også viktig med medvirkning i utviklingen av nasjonale tiltak. En nasjonal fritidskortordning kan bidra til å nå målet om at flere barn og unge får delta i organiserte fritidsaktiviteter, sier Guro Birkeland, avdelingsdirektør for oppvekst i Bufdir.  

Bufdir har vært sekretariat for panelet, med bistand fra LNU, Ungdom og Fritid, og Unge funksjonshemmede. 
 
Panelet har identifisert en rekke barrierer for deltagelse i fritidsaktiviteter. Barrierene er blant annet: 

 • dårlig økonomi 
 • begrenset utvalg av fritidsaktiviteter mange steder i landet 
 • manglende eller utilstrekkelig kollektivtransport 

Panelet mener også at manglende eller dårlig tilbud for dem med nedsatt funksjonsevne er en stor barriere for likeverdig deltagelse i fritidsaktiviteter.  

Her finner du Ungdomspanelets sluttrapport: Hva skal til for at flere barn og unge får delta i organiserte fritidsaktiviteter? 

Her er panelets anbefalinger: 

 • Panelet prioriterte tre områder der det er behov for økt innsats fra kommunene for at en nasjonal fritidskortordning skal nå målet om økt deltagelse. Områdene er:  
  bedre kollektivtransport, bedre utvalg av aktiviteter og tilrettelegging for barn og unge med funksjonsnedsettelse. 
 • I forsøket med fritidskort i tolv kommuner er det slik at hvert barn får 1000 kroner utbetalt I halvåret, altså 2000 kroner i året. Panelet anbefaler derimot en årlig utbetaling, og at grunnbeløpet for en nasjonal fritidskortordning bør være 2000 kroner i året for barn og unge i alderen 6–13 år og deretter øke til 4000 i året for aldersgruppen 13–18 år. Grunnen er at det er større frafall blant unge mellom 13 og 18, og fordi aktiviteter ofte blir dyrere med alderen. Panelet mener også at det bør være mulighet for å søke kommunen om mer støtte utover grunnbeløpet hvis det er behov.  
 • Panelet har utarbeidet en rekke anbefalinger for å bidra til at kortet oppleves som relevant for barn og ungdom, hvordan man kan involvere foreldre og hvordan kommunen kan involvere barn og unge for å øke deltagelsen i fritidsaktiviteter.  
 • Panelet har også presentert noen ideer og anbefalinger til hvordan en digital løsning kan bidra til at man når målet med fritidskortordningen.  

Dette er medlemmene i panelet: 

 • Lasse Hordnes, Bergen 
 • Mahmoud Zamzoum, Bodø 
 • Daniel Aarvik, Bergen   
 • Zaineb Abdulsatar, Trondheim  
 • Simen Hagen Korsbakken, Løten 
 • Maria Dragland, Lyngdal  
 • Vilde Johanne Aslaksdatter Aftenstierne, Askim 
 • Malaika Solaimani, Oslo  
 • Karine Berge, Varhaug   
Slik har panelet jobbet

Ungdomspanelet har hatt fire samlinger siden oppstarten i september 2020.

I tillegg har ungdommene jobbet mellom samlingene for å innhente synspunkter fra venner, skoleklasser og nettverk.  

Kontakt

For mer informasjon om Ungdomspanelets arbeid, ta kontakt med: 
Miriam Poulsson Kramer, seniorrådgiver hos Bufdir i oppvekstavdelingen. Telefon: 90126154 eller e-post: miriampoulsson.kramer@bufdir.no 

For mediehenvendelser, ta kontakt med: 
Ingvill E. Meltvedt, seniorrådgiver kommunikasjon hos Bufdir. Telefon: 47 23 27 69 eller e-post: ingvillelvestad.meltvedt@bufdir.no