Familievernet fikk færre henvendelser i 2020 enn 2019 og det har ikke vært flere samlivsbrudd under pandemien. Det viser nye tall fra Barne- ungdoms-, og familiedirektoratet (Bufdir).

Rundt 45 000 familier tok kontakt med familievernet for å få hjelp i 2020. Dette er en nedgang fra 2019, hvor det kom henvendelser fra omtrent 48 500 familier.

- Forskning viser at flere familier har fått det bedre under pandemien, fordi noe av hverdagsstresset har forsvunnet. Hvis de ikke trenger familievernet fordi de har fått det bedre sammen, så er dette positivt, sier Mari Trommald, som er direktør i Bufdir. Bufdir styrer familievernet, som er et gratis offentlig tilbud til familier som strever.

Forskningen, som er gjennomført at NOVA, ble gjennomført i pandemiens tidlige fase.

– Samtidig har forskning vist at konflikter og vold under en pandemi ikke fanges opp av tjenesteapparatet slik det ellers gjør. Derfor skal vi være forsiktig med å tolke resultatene ut fra statistikk på bruk av tjenestene, sier hun.

En viss grunn til bekymring over nedgangen i henvendelser

- Vi vet at mange familier som allerede strever har fått det tøffere under koronaen. Jo lengre koronatiltakene varer, desto høyere blir stressnivået. For barn kan dette være en stor påkjenning, og vi oppfordrer derfor familier med høyt konfliktnivå å ta kontakt med familievernet, sier Trommald.

Ikke flere samlivsbrudd blant foreldre under pandemien

Antall henvendelser om mekling har gått svakt ned, noe som tyder på det ikke var flere foreldre som gikk fra hverandre under pandemien enn året før. Antallet henvendelser om mekling falt i hovedsak i mars 2020. Da kom det 984 henvendelser om mekling, sammenliknet med 1517 i 2019.

I april steg antall henvendelser om mekling igjen, og resten av året har antallet henvendelser om mekling ligget ganske nært 2019-nivået.

Familievernets tilbud ble lite påvirket av korona

Familievernet ble midlertidig stengt mellom 12. mars og 16. april 2020 som følge av pandemien. I mars 2020 så kontorene en stor nedgang i antall henvendelser fra familier. Deretter stabiliserte antall henvendelser seg igjen, og familievernet har hatt normal drift resten av året.

- Familievernkontorene hev seg raskt rundt, og tilbød digitale konsultasjoner der det ikke var mulig med fysisk oppmøte, sier Trommald. – Kontorene åpnet også raskt igjen etter en kort periode med nedstenging i starten av pandemien.

Bufdir melder også at flere enn vanlig avlyser timer hos familievernet på grunn av mistanke eller symptomer om koronasmitte.