Bufdir utlyser nå 8 millioner kroner til tiltak som motvirker rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer. Frivillige organisasjoner, tros- og livssynsamfunn og kommuner kan søke. Søknadsfrist er 15. mars. 

— Vi ønsker et lokalt, regionalt og nasjonalt engasjement på feltet, og håper at vi får inn gode søknader. Vi ønsker spesielt søknader med nye ideer til tiltak og samarbeidsprosjekter velkommen, sier direktør i Bufdir, Mari Trommald. 

En ny tilskuddsordning mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer ble presentert i forbindelse med at regjeringen la fram handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer i september 2020. Ordningen har som mål å støtte initiativer og aktiviteter som har til hensikt å motvirke rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer på grunn av etnisitet, religion og livssyn.  
Søkere for den nye ordningen er frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn og kommuner. For i 2021 har Bufdir valgt å prioritere tre områder som vi ser behov for å styrke: 

  • Møteplasser og dialogarbeid 
  • Forebygging av rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer på internett 
  • Rettighetsinformasjon  

— Tiltakene som får tilskudd vil bidra til å sette rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer på dagsorden i lokalsamfunnet, og dette kan bidra til engasjement for å ta tak i utfordringer i den enkelte kommune, sier Trommald.  

Se mer informasjon om ordningen og les utlysningsteksten

Søknadsfrist er 15. mars 2021.