- Mange ungdommer er ensomme. Koordineringsgruppen anbefaler at restriksjonene for denne gruppen vurderes nøye – også på nivå 5. Det sier Bufdir-direktør Mari Trommald, som leder koordineringsgruppen for sårbare barn og unge under koronaen.

Koordineringsgruppen består av flere fagdirektorater som leverer statusrapporter til Barne- og familiedepartementet.  

I siste rapport, Statusrapport 11, løfter gruppen frem en særlig bekymring for ungdom.  
 
- Vi vet at mange unge føler seg ensomme. Ungdommer er i en fase der venner, fritid og sosialliv kan bety mer enn hjemmet. Ungdom - og spesielt de som bor i områder med høyt smittetrykk - har levd med begrensinger i skoletilbud, fritidsaktiviteter og vennetreff i lang tid, sier Mari Trommald, direktør i Bufdir. 
 
- Smittevernstiltakene har som formål å beskytte den somatiske helsen til risikoutsatte personer i befolkningen. Vi må alle bidra, men en utilsiktet konsekvens er en betydelig forverring av livskvalitet og psykisk helse hos barn og unge. Ungdommen betaler i for stor grad prisen for smittevernstiltakene, advarer hun. 
 
Koordineringsgruppen anbefaler å vurdere om ungdom kan møte venner og delta i aktiviteter på fritiden - også i områder med smitte. Når det er behov for inngripende tiltak over tid, blir byrden for ungdom svært stor.   
- Ungdom har behov for å være sosiale. Vi vet at mange finner alternative arenaer for å møtes hvis tiltakene blir for strenge. Det bør undersøkes om effekten av smittevernstiltakene blir bedre hvis ungdom kan møtes på organiserte måter som er smittevernsfaglige forsvarlige, påpeker Trommald. 

Mener tiltakene blir strengere enn nødvendig lokalt 

Når Statusrapport 11 publiseres, har det vært svært inngripende tiltak i til sammen 25 kommuner som følge av det muterte koronaviruset. Mange av pandemiens tiltak rettet mot barn og unge har imidlertid vedvart over tid. Ytterligere innstramninger fører til en særlig bekymring for utsatte barn og unge i folkerike områder.  
 
- Koordineringsgruppen har ved flere anledninger pekt på utfordringen ved at nasjonale tiltak tolkes strengt av underliggende nivåer og kommuner, sier Trommald. 
 
- Tiltakene kan bli strengere enn nødvendig når de settes i verk lokalt. Vurderinger knyttet til forholdsmessighet i tiltaksbyrden for barn og unge må synliggjøres når nasjonale og kommunale smitteverntiltak besluttes, avslutter hun. 
 
Se alle anbefalingene fra koordineringsgruppen i Statusrapport 11.