Mange virksomheter jobber nå med årsrapport, men har dere husket å rapportere på likestilling? Fra 2020 har arbeidsgivere i offentlig sektor- og større private virksomheter fått en styrket plikt til arbeide med likestilling og ikke-diskriminering. 

Aktivitets og redegjørelsespliktene (ARP) innebærer blant annet at mange arbeidsgivere må redegjøre for likestillingen mellom kvinner og menn på arbeidsplassen i årsberetningen for regnskapsåret 2020.
 
- Det er fortsatt utfordringer med diskriminering og manglende likestilling i arbeidslivet i Norge. For eksempel tjener kvinner i gjennomsnitt 88 prosent av menns månedslønn, og kun 23 prosent av toppledere er kvinner. Aktivitets- og redegjørelsesplikten er et nyttig verktøy for å arbeide med disse utfordringene på den enkelte arbeidsplass, sier Wenche Mobråten, divisjonsdirektør i Bufdir.

Bufdir er fagdirektoratet for likestilling.

Likestillingsarbeidet må synliggjøres

Formålet med pliktene er å undersøke om det er risiko for diskriminering eller andre hindre for likestilling på den enkelte arbeidsplass, og iverksette tiltak for å motvirke dette.

- Vi vet at det pågår mye viktig likestillingsarbeid ute i virksomheter. Nå må arbeidsgivere synliggjøre dette arbeidet i årsrapporten eller andre offentlige dokumenter, sier Mobråten.

Mange arbeidsgivere er usikre på hvordan de skal gjennomføre rapporteringen på likestilling mellom kvinner og menn. Bufdir har derfor utarbeidet veiledning og maler, i samarbeid med blant andre LDO, SSB og arbeidslivets parter.