Fra 1. januar 2021 er det lovbestemt at kommunestyret minst en gang i året skal få en redegjørelse om tilstanden i barneverntjenesten. 

Redegjørelsen skal gi den politiske ledelsen god kunnskap om tilstanden i egen barnevernstjeneste og kvaliteten i arbeidet som gjøres.

— Bufdir har utviklet en nettbasert veileder til hjelp i arbeidet med å lage tilstandsrapport. Veilederen inneholder blant annet råd og veiledning til arbeidsprosesser, innhold, kilder, behandling, samt en mal for rapporten, sier avdelingsdirektør i Bufdir, Solveig Valseth.

Les mer om tilstandsrapportering her 

Kommunemonitor

Kommunemonitoren for barnevern er en samling av indikatorer. Den gir kommuner mulighet til å sammenligne seg med andre kommuner og barneverntjenester, og se utvikling over tid.

— Monitoren kan være et nyttig verktøy når tilstandsrapporten skal utvikles. Dataene oppdateres fortløpende, sier Valseth.

Siste oppdatering var tall fra kommunenes halvårsrapportering 1. halvår 2020.

Gå til kommunemonitoren her