Søknadsfristen for samlivskurs til førstegangsforeldre er 1. april. Kursholdere kan også søke støtte til digitale kurs.

- Mange førstegangsforeldre sier at det er både flott og skremmende på samme tid å få sitt første barn. Når graviditet og fødsel skjer i en tid der pandemien setter stopper for besøk fra familie og venner, er et tilbud om støtte i form av samlivskurs for førstegangsforeldre ekstra viktig. Her kan helsestasjoner, familievernkontor og frivillige aktører være gode bidragsytere, sier avdelingsdirektør for tilskudd, Terje B. Grytten, i Bufdir.

Godt samliv-kurset viser hvordan behovet for kontakt og tilknytning er viktig i parforholdet, og hvordan par kan være en trygg havn for hverandre i vanskelige tider. Kurset gir familier verktøy for å håndtere krangel og konflikt. Innholdet bygger på samlivs- og kommunikasjonsforskning i parforhold.

- Førstegangsforeldre kan streve med lite søvn, usikkerhet og samarbeid mellom foreldre. Med kursene ønsker vi å bidra til at flere familier får en god start på livet med barnet, sier avdelingsdirektør i oppvekst, Guro Birkeland, i Bufdir.

Gjennomføring under pandemien

Koronapandemien kan gjøre det utfordrende med kurs med fysisk oppmøte en tid fremover, men andre løsninger kan være mulige, for eksempel digitale kurs. Bufdir arbeider for tiden med å lage et digitalt kurslederkurs. Lenke til nettside som informerer om kurslederkurs vil komme så snart siden er opprettet.

Avholder dere kursene digitalt, minner vi om at personvernet må ivaretas for deltakerne.

Dere kan også søke om kurs nå som avholdes til høsten.

Slik søker du

Bufdir har revidert parkurset Godt samliv spesifikt rettet mot førstegangsforeldre. Et godkjent kurs forutsetter at kursledere er sertifisert i den nye reviderte utgaven av Godt samliv.

Andre kurstyper enn Godt samliv må være kunnskapsbaserte og tilpasset førstegangsforeldre i en norsk kontekst.

Øvrige krav og kriterier

Les disse nøye før du eventuelt søker.  

Kontakt

For mer informasjon om tilskuddsordningen, ta kontakt med
Ida Kahlbom, seniorrådgiver tilskudd, ida.kahlbom@bufdir.no

For mer informasjon om Godt samliv, ta kontakt med
Marianne Bie, seniorrådgiver oppvekst, marianne.bie@bufdir.no