Nå er flere viktige endringer i barnevernsloven på plass.

Endringene, som vil styrke barnevernet og barnas rettigheter, er:

  • Innføring av samtaleprosess
  • Krav om årlig tilstandsrapportering til
    kommunestyret
  • Endring i fylkesnemndas stedlige virkeområde, som blant annet åpner for at det kan være flere nemnder i et fylke
  • Bedre vern av barn med skjult adresse
  • Rett til ettervern fram til fylte 25 år

Samtaleprosess som en varig ordning i fylkesnemnda trådte i kraft 1. juli 2020. Rett til ettervern fram til fylte 25 år krever økte bevillinger til kommunene og departementet vil komme tilbake til når denne endringen vil tre i kraft. Øvrige endringer trer i kraft 1. januar 2021.

Les mer om lovendringene.