Koronapandemien og smitteverntiltakene har hatt stor påvirkning på hverdagen til barn og unge. Regjeringen har derfor nedsatt en koordineringsgruppe som skal vurdere tilbudet til sårbare barn og unge under pandemien. Her er tredje rapport fra gruppen.

Bakteppet for den tredje statusrapporten er at Folkehelseinstituttet (FHI) vurderer at smittesituasjonen er under kontroll i Norge. Skoletilbudet har åpnet for alle klassetrinn, og de mest inngripende smitteverntiltakene skal avvikles før 15. juni. 

Tjenestetilbudet til barn og unge må gjenåpnes raskt 

- Mange barn og unge har hatt det tøft under koronapandemien. Flere av hjelpetjenestene har vært stengt. Andre har hatt sterkt reduserte tilbud uten fysiske møterKoordineringsgruppen anbefaler å gjenåpne alle tjenester raskt, for å bedre barnas situasjon, sier Mari Trommald. 

Tjenestetilbudet til barn og unge  tilbake til mest mulig normal virksomhet, under forutsetning av at grunnleggende smitteverntiltak kan overholdes. Derfor anbefaler vi at ansatte skal møte på jobb. Videoog hjemmekontor bør bare brukes dersom det ikke påvirker kvaliteten på tilbudet, sier Trommald.  

Forrige statusrapport pekte på at viktigheten av å lage smittevernsveiledere som er tilpasset fysiske møter med brukerne for å få gjenåpnet tjenestene. Denne rapporten viser at de fleste direktoratene er godt i rute med smittevernsveiledere for egen sektor. 

Barn med funksjonsnedsettelser må prioriteres 

Koordineringsgruppen løftet frem utfordringer i tjenestetilbudet til barn med funksjonsnedsettelser i forrige rapport. Dette var på bakgrunn av innspill fra organisasjoner, ombud og status i tjenestene.   

Nå må vi sikre at disse barna for tjenestene de skal haog særlig i kommunene. Vi anbefaler at tilsynsmyndighetene følger med på at tjenestene til barn med funksjonsnedsettelser gjenåpnes og prioriteres, sier Trommald. 

Bekymret for tilbudet til voldsutsatte  

Flere tjenester melder at terskelen for å be om hjelp har blitt høyere under koronaen. Vi har blant annet sett en nedgang i bekymringsmeldinger til barnevernet. Flere barn og unge kan ha måttet leve med vold og overgrep lenger og at det kan komme en økt pågang til tjenestene nå når situasjonen er i ferd med å normaliseres, sier Trommald. 

Koordineringsgruppen har også vært opptatt av å følge spesielt med på barn og unge som ubegrunnet holdes borte fra skole og barnehage. 

Se pressemelding fra Barne- og familiedepartementet