Tjenesten er et lavterskeltilbud for alle adopterte og for alle familier som har adoptert. 

Det er i årets statsbudsjett satt av 1 million kroner til en koordinatorstilling, som utgjør et nytt tilbud til adopterte. Koordinatoren skal veilede adopterte og adoptivfamilier etter adopsjon, blant annet der adopterte søker hjelp til å finne sin biologisk familie.

Bufdir tildelte i april 2020 prosjekttilskuddet til én av de tre organisasjonene som formidler utenlandsadopsjoner, og koordinatoren er organisatorisk tilknyttet denne.  

Den nye koordinatorstillingen som skal veilede adopterte og adoptivfamilier har vært operativ fra 7. september.

Kontakt og mer informasjon

  • Du finner mer informasjon om etteradopsjonstjenesten på etteradopsjon.no
  • Koordinator vil også være tilgjengelig på telefon 38 10 59 52 og e-post: post@etteradopsjon.no.  
  • Tjenesten vil være tilgjengelig mandag til fredag 9-14.