Nå legger ungdomspanelet frem en ny rapport. Rapporten skal gi regjeringen råd om hvordan ungdommer som vokser opp i lavinntektsfamilier kan få det bedre. 

Ungdomspanelet ble etablert av Barne- og familiedepartementet i februar 2020. Panelet skal gi innspill til den nye samarbeidsstrategien for barn og unge som vokser opp i familier med dårlig råd. 
 
– Ungdomspanelet kommer med viktige råd, som vi skal lytte godt til og ta med oss videre, sier Wenche Mobråten, divisjonsdirektør i Bufdir. Bufdir har rekruttert deltagerne og vært sekretariat for Ungdomspanelet. Les mer om Bufdirs arbeid og finn statistikk om lavinntekt i Norge her.  

Rådene fra ungdommene er blant annet at: 

 • Ungdomsklubber bør få bedre økonomiske og juridiske rammer. Det kan opprettes et fond som kommunene kan bruke til ulike tilbud til ungdom, for eksempel til åpne møteplasser som ungdomsklubber eller bibliotek.   
   
 • Det bør bli en bedre balanse mellom skole, lekser og fritid for å oppfylle barnekonvensjonen artikkel 31. 
   
 • Det bør være tilbud om foreldrestøtte i alle kommuner. Det bør både være tilbud om informasjon, veiledning og kurs, og det bør finnes en møteplass hvor en kan møte andre foreldre og finne barnepass-løsninger.    
 • Det bør etableres en egen nettside for ungdomsjobber (som finn.no).  
   
 • Flere unge bør få mulighet til arbeidstrening via egen kommune, for eksempel i ungdomsklubben, i lokale lag og foreninger, eller i egen kommune.   

Les hele rapporten og finn alle rådene fra Ungdomspanelet.