I mai 2017 kom Europarådet med sin anbefaling på ungdomsarbeid. Anbefalingen er nå også oversatt til norsk.

Dokumentet består av ni anbefalinger og et vedlegg som redegjør for omfanget og formålet med anbefalingen, definisjonen og omfanget av ungdomsarbeid, underliggende prinsipper og vurderinger som medlemslandene bør ta i betraktning for utvikling av nye tiltak.

Europarådet er den ledende menneskerettighetsorganisasjonen i Europa. Rådet omfatter 47 medlemstater som har forpliktet seg til å respektere bindende standarder for menneskerettigheter, rettsstat og demokrati. Europarådet vedtar både konvensjoner og anbefalinger.