De neste to årene skal 10 barnevernstjenester utvikle og prøve ut en grunnmodell for hjelpetiltak for bedre hjelpetiltak. Det skal gi bedre og mer treffsikre tiltak for barn og familier i barnevernet. 

I mars søkte Bufdir etter barnevernstjenester som kunne tenke seg i å delta i utvikling og utprøving av en grunnmodell for hjelpetiltak. Bufdir mottok 33 søknader fra til sammen 40 tjenester og 80 kommuner fra hele landet.

Grunnmodellen – systematikk og verktøy for bedre hjelpetiltak

Grunnmodellen for hjelpetiltak skal bidra til at kommunene styrker arbeidet med hjelpetiltak gjennom faglige anbefalinger for faglig forsvarlig hjelpetiltaksarbeid. Barnevernsarbeiderne får verktøy for å strukturere forløpet og medvirkningen i tiltakene. Det gis anbefalinger om hvordan de best kan bruke veiledende tiltak, støttende tiltak og tiltak rettet mot nettverksbygging og samarbeid med andre instanser.

I første omgang vil grunnmodellen rette seg inn mot familier med barn mellom 4-12 år og mot unge med behov for ettervern.

-Vi er svært fornøyde med at så mange barnevernstjenester valgte å søke om deltakelse. Det viser at intensjonen som ligger i en grunnmodell for hjelpetiltak, har truffet et behov ute i tjenestene, sier divisjonsdirektør i Bufdir, Kjetil A. Ostling.

Samarbeid om utviklingen av grunnmodellen

Tre kompetansesentre har fått ansvaret for arbeidet med utvikling av grunnmodellen De tre er Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU) og regionsentrene RKBU Vest og RBUP Øst og Sør. Det legges opp til en utviklingsprosess som innebærer tett samarbeid mellom kompetansesentrene og tjenestene før og underveis i utprøvingen. Barn, unge og foreldre vil også bli involvert gjennom ulike organisasjoner og i tjenestene.

 Utvalgte tjenester

Tjenestene som er valgt ut er satt sammen i følgende fire klynger:

  • Narvik og Harstad
  • Haugesund og Utsira
  • Vest-Telemark, Midt-Telemark, Notodden og Hjartdal og Tinn)
  • Grorud, Lørenskog og Aurskog-Høland

Til sammen representerer disse 19 kommuner med et befolkningsgrunnlag på 230 000 innbyggere. Kommunene har i alt om lag 300 stillinger i barnevernet.

-Tjenestene vi har valgt ut, har en bredde og variasjon i både geografi, organisering og demografi. Det er viktig for å gjenspeile virkeligheten i det norske barnevernet. Utviklingsarbeidet er et viktig og spennende arbeid, og gjennom 2020 og 2021 vil vi få et grunnlag for å vurdere innretningen av en grunnmodell. Da ser vi også om den kan innføres i barnevernstjenestene i hele landet, sier Ostling.

Kontakt

Vil du vite mer, ta kontakt med seniorrådgiver Ellen Galaasen, tlf. 46616781.

Utlysningen Utprøving av grunnmodell for hjelpetiltak i barnevernstjenester