Nedenfor finner du kontaktinformasjon på saksbehandlere og fagansvarlige for de forskjellige tilskuddsordningene Bufdir forvalter. Du kan også kontakte tilskuddsavdelingen på epostadressen tilskudd@bufdir.no.

Inkludering av barn og unge 

Barn og ungdom 

Barnevern 

 • Videreutdanning i barnevernfaglig veiledning: Morten Eikenes, tlf. 466 19 491
 • Organisasjoner på barnevernområdetEllen Gjeruldsen, tlf. 466 17 922
 • Utviklings- og samhandlingsprosjekter i barnevernetEllen Gjeruldsen, tlf. 466 17 922
 • Utprøving av grunnmodellElise Skarsaune, tlf. 466 15 778. Spørsmål knyttet til søknadsportalen kan rettes til Nicolai Steineger, tlf. 466 19 813.

Familie og samliv 

 • Familie- og likestillingspolitiske organisasjoner(driftstilskudd og prosjekttilskudd): Ida Kahlbom, tlf. 466 15 893.
 • Samlivstiltak (lokale samlivskurs, utviklingstiltak og driftstilskudd på samlivsområdet): Ida Kahlbom, tlf. 466 15 893.
 • Samlivskurs for førstegangsforeldreIda Kahlbom, tlf. 466 15 893. For faglige spørsmål, ta kontakt med Marianne Bie, tlf. 466 15 138.

Likestilling og inkludering 

 • Fritidstiltak for personer med funksjonsnedsettelser: Karoline Paulen, tlf.  466 18 784, Adrian Ophus, tfl. 466 15 733 eller Ida Sophie Kaasa, tlf. 466 15 825 (for tiden i permisjon)
 • Funksjonshemmedes organisasjoner: Karoline Paulen, tlf.  466 18 784 eller Ida Sophie Kaasa, tlf. 466 15 825 (for tiden i permisjon)
 • Tiltak for å bedre levekårene og livskvaliteten til mennesker med nedsatt funksjonsevne: Karoline Paulen, tlf.  466 18 784 eller Ida Sophie Kaasa, tlf. 466 15 825 (for tiden i permisjon).
 • Universell utforming - tilskudd til kunnskapsutvikling, kompetanseheving og informasjon: Joakim Berntson Aase , tlf. 466 19 016
 • LHBTQ - bedre levekår og livskvalitet blant lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, queerpersoner og personer med variasjon i kroppslig kjønnsutvikling: Carl F. Gjerdrum, tlf. 466 15 146
 • Tiltak mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer: Adrian Ophus, tfl. 466 15 733

Vold

 • Drifts- og prosjekttilskudd til tiltak mot vold og overgrep: Jeanette Lorentzen, tlf. 466 15 767.
 • Incestsentrene, voldtektssentrene og incesttelefonenKnut Aase, tlf. 466 15 149
 • Nasjonalt bo- og støttetilbud til unge over 18 år utsatt for tvangsekteskap og æresrelatert vold: Knut Aase, tlf. 466 15 149