Søknadsfrist: 31. desember 2020

Mål for ordningen

Tilskuddsordningens formål er å gi bedre rammevilkår for private virksomheter som er eller har vært leverandører av lovpålagte spesialisthelsetjenester og statlige barneverntjenester, og som har kostnader i offentlige tjenestepensjonsordninger knyttet til tidligere opptjente pensjonsrettigheter. Ordningen skal kompensere for disse kostnadene. Kostnadene er pensjonspremier som forfaller til betaling etter at opptjeningen har skjedd (historiske pensjonskostnader).

Tilskuddsordningen vil gi søkeren bedre rammevilkår i fremtidig konkurranse om tjenesteleveranser.

Les full utlysning, finn søknadspapirer og kontaktinformasjon på Helsedirektoratets sider