Region Midt-Norge

(Dekker Trøndelag og Møre og Romsdal)

Telefon: 466 17 500
E-post: postmottak@bufetat.no

eDialog (Les mer om dette)

Ved henvendelser eller søknader som skal inneholde originale dokumenter, og ved forespørsler om gjennomført adopsjon eller informasjon om biologisk opphav, egner dessverre ikke eDialog seg. Da må du sende henvendelsen med vanlig post.  

Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Nordre gate 12, Trondheim

Fakturaadresse: 

 • Du kan sende faktura til Bufdir/ Bufetat / BSA på elektronisk handelsformat (EHF). 
 • Vår elektroniske adresse er det samme som vårt organisasjonsnummer: 986128433 (legges inn uten mellomrom) 
 • I enkelte systemer må også landkoden oppgis. Adressen blir da: 0192:986128433
 • Alle fakturaer og kreditnotaer må merkes med 3600+initialene til ansatt i Bufdir/Bufetat/BSA (bestillerreferanse).

Reklamesendinger, kataloger, aviser, tidsskrifter og lignende sendes til enhetens besøksadresse.

Region nord

(Dekker Nordland, Troms og Finnmark)

Telefon: 466 15 500
E-post: postmottak@bufetat.no

eDialog (Les mer om dette)

Ved henvendelser eller søknader som skal inneholde originale dokumenter, og ved forespørsler om gjennomført adopsjon eller informasjon om biologisk opphav, egner dessverre ikke eDialog seg. Da må du sende henvendelsen med vanlig post.  

Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Betongveien 2, 9515 Alta

Fakturaadresse: 

 • Du kan sende faktura til Bufdir/ Bufetat / BSA på elektronisk handelsformat (EHF). 
 • Vår elektroniske adresse er det samme som vårt organisasjonsnummer: 986128433 (legges inn uten mellomrom) 
 • I enkelte systemer må også landkoden oppgis. Adressen blir da: 0192:986128433
 • Alle fakturaer og kreditnotaer må merkes med 3600+initialene til ansatt i Bufdir/Bufetat/BSA (bestillerreferanse).

Reklamesendinger, kataloger, aviser, tidsskrifter og lignende sendes til enhetens besøksadresse.

Region sør

(Dekker Agder, deler av Viken, Vestfold og Telemark)

Telefon: 466 18 000
E-post: postmottak@bufetat.no

eDialog (Les mer om dette)

Ved henvendelser eller søknader som skal inneholde originale dokumenter, og ved forespørsler om gjennomført adopsjon eller informasjon om biologisk opphav, egner dessverre ikke eDialog seg. Da må du sende henvendelsen med vanlig post.  

Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Anton Jenssensgate 2, 3125 Tønsberg

Fakturaadresse: 

 • Du kan sende faktura til Bufdir/ Bufetat / BSA på elektronisk handelsformat (EHF). 
 • Vår elektroniske adresse er det samme som vårt organisasjonsnummer: 986128433 (legges inn uten mellomrom) 
 • I enkelte systemer må også landkoden oppgis. Adressen blir da: 0192:986128433
 • Alle fakturaer og kreditnotaer må merkes med 3600+initialene til ansatt i Bufdir/Bufetat/BSA (bestillerreferanse).

Reklamesendinger, kataloger, aviser, tidsskrifter og lignende sendes til enhetens besøksadresse.

Region vest

(Dekker Vestland og Rogaland)

Telefon: 466 19 300
E-post: region.vest@bufetat.no

eDialog (Les mer om dette)

Ved henvendelser eller søknader som skal inneholde originale dokumenter, og ved forespørsler om gjennomført adopsjon eller informasjon om biologisk opphav, egner dessverre ikke eDialog seg. Da må du sende henvendelsen med vanlig post.  

Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Solheimsgaten 11, 5058 Bergen

Fakturaadresse: 

 • Du kan sende faktura til Bufdir/ Bufetat / BSA på elektronisk handelsformat (EHF). 
 • Vår elektroniske adresse er det samme som vårt organisasjonsnummer: 986128433 (legges inn uten mellomrom) 
 • I enkelte systemer må også landkoden oppgis. Adressen blir da: 0192:986128433
 • Alle fakturaer og kreditnotaer må merkes med 3600+initialene til ansatt i Bufdir/Bufetat/BSA (bestillerreferanse).

Reklamesendinger, kataloger, aviser, tidsskrifter og lignende sendes til enhetens besøksadresse.

Region øst

(Dekker Oslo, Viken og Innlandet)

Telefon: 466 16 000
E-post: region.ost@bufetat.no

eDialog (Les mer om dette)

Ved henvendelser eller søknader som skal inneholde originale dokumenter, og ved forespørsler om gjennomført adopsjon eller informasjon om biologisk opphav, egner dessverre ikke eDialog seg. Da må du sende henvendelsen med vanlig post.  

Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Kanalveien 18, 2004 Lillestrøm

Fakturaadresse: 

 • Du kan sende faktura til Bufdir/ Bufetat / BSA på elektronisk handelsformat (EHF). 
 • Vår elektroniske adresse er det samme som vårt organisasjonsnummer: 986128433 (legges inn uten mellomrom) 
 • I enkelte systemer må også landkoden oppgis. Adressen blir da: 0192:986128433
 • Alle fakturaer og kreditnotaer må merkes med 3600+initialene til ansatt i Bufdir/Bufetat/BSA (bestillerreferanse).

Reklamesendinger, kataloger, aviser, tidsskrifter og lignende sendes til enhetens besøksadresse.