Sentralbord: 466 15 000 
Åpningstid 08.00 - 15.45 (15. mai - 14. september: 08.00 - 15.00)

E-post: postmottak@bufetat.no

Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Stensberggata 27 (7. etasje), Oslo
Fakturaadresse: Bufdir, Fakturamottak DFØ, Postboks 4738, 7468 Trondheim

Reklamesendinger, kataloger, aviser, tidsskrifter og lignende til direktoratet sendes til Bufdir, Postboks 8113 Dep, 0032 Oslo.

Sende bekymringsmelding? Ta kontakt med kommunen din. 

Publisert 11. March 2015.
Oppdatert 16. March 2017.