Program for foreldreveiledning er et tilbud for alle foreldre med barn opp til 18 år.

Gjennom programmet kan du møte andre foreldre i grupper for å utveksle erfaringer om forholdet til barna. Målsettingen er at den enkelte mor eller far skal bli trygge foreldre, ved å bli bevisste på hva de gjør som er bra for barna. Du får ingen ferdig oppskrift, men hjelp til å finne egne løsninger for deg og ditt barn.

Samtalene i foreldregruppene tar utgangspunkt i dine og de andre deltakernes erfaringer fra hverdagen. Oppmerksomhet er rettet mot hvordan foreldre oppfatter barna sine.

Deltakerne vil i de fleste tilfeller få veiledning på sitt eget morsmål.

Ønsker du å delta i en slik foreldregruppe?

Det er i de fleste tilfeller kommunene som arrangerer foreldregruppene. Ta kontakt med din kommune for nærmere informasjon. Du finner kontaktinformasjon under.

Gruppene blir ledet av veiledere med utdanning fra Program for foreldreveildning (ICDP - International Child Development Programme).

Noen kommuner arrangerer egne veiledningsgrupper for foreldre med minoritetsbakgrunn. Det arrangeres også grupper i regi av andre enn kommunene, for eksempel frivillige organisasjoner, trossamfunn og Kirkens bymisjon. ICDP tilbys også i asylmottak, krisentre og fengsler.

Akershus

Asker

Kontakt Flyktningeteamet ved helsesesøster Inger Helene Møinichen.

Telefon: 90 14 81 50/66 90 90 00

Asker kommune har kun tilbud i minoritetsprogrammet.

Aurskog-Høland

Kontakt barnevernstjenesten ved Cecilie Graff.

Telefon: 48954840.

Bærum

Kontakt flyktningekontoret ved spesialkonsulent Lise Borgersen.

Telefon: 46 43 06 47.

Bærum kommune har også tilbud i minoritetsprogrammet.

 

Eidsvoll

Kontakt rådgiver/veileder Merethe Kvernrød, NAV Eidsvoll .

Telefon: 48869228

Fet

Kontakt fagkoordinator/spesialpedagog ved Nerdrumshagen barnehage Rita Lie.

Telefon: 63 88 54 40.

Frogn

Kontakt spesialpedagogisk team:

Spesialpedagog Mette Lise Steen

Telefon: 41531328

 

Barnehagekonsulent/fagleder Elin T. Stensrud

Telefon: 41531389

Lørenskog

Kontakt flyktning- og innvandrertjenesten ved veileder Anne Marakath.

Telefon: 67 93 43 51

Nannestad

Kontakt flyktningkonsulent Aud Randi Rydland, NAV Nannestad.

Telefon 55 55 33 33 / 404 07 600.

Nannestad

Kontakt flyktningkonsulent Aud Randi Rydland, NAV Nannestad.

Telefon 55 55 33 33 / 404 07 600.

Nes

Kontakt PP-rådgiver Lise Pochon-Guerin.

Telefon 639 11 114.

Oppegård

Kontakt helseavdelingen ved helsesøster Ingfrid Samset Lorentsen

Telefon: 93238454/66819245

Rælingen

Kontakt flyktning- og inkluderingstjenesten ved avdelingsleder Narges Pourzia.

Telefon: 48 16 75 12

eller

Fagleder/psykolog Dragana Tosinovic.

Telefon: 41 93 48 60

 

Kontakt Enhet Famlie og helse ved ICDP-koordinator Anita Vorkinslien.

Telefon: 48 16 76 35

Rælingen kommune også har tilbud i minoritetsprogrammet, og tilbyr i tillegg familieveiledning som en del av introduksjonsprogrammet for flyktninger.

Skedsmo

Kontakt avdeling Barn og familie ved avdelingssjef Ragnhild Ottestad.

Telefon: 66 93 81 65.

Skedsmo kommune har også tilbud i minoritetsprogrammet.

Ski

Kontakt Lill Marie Tollerud, Avdeling folkehelse og friskliv, Samhandlingsenheten.

Telefon: 917 54 346.

 

Sørum

Kontakt Sorknes barnehage ved daglig leder Mari Karlsrud

Telefon: 41 16 49 89.

Ullensaker

Kontakt Forebyggende avdeling for barn og unge ved familieveileder Laila Hovland.

Telefon: 90 91 05 17/66 10 90 41

Vestby

Kontakt helsestasjonen ved helsesesøster Maryan Olberg.

Telefon: 47 65 69 97

Aust-Agder

Risør

Kontakt Risør helsestasjon ved helsesøster Hilde Nordal.

Telefon: 99 75 92 19.

Arendal

Kontakt barne- og familieteamet ved sosionom Maria Rosita Johnsen.

Telefon: 47 45 05 06.

Grimstad

Kontakt Grimstad familiesenter.

Telefon: 37 25 06 15

Grimstad kommune har også tilbud i minoritetsprogrammet.

Lillesand

Kontakt rådgiver ved Hestad barnehage Ole Morten Mouridsen.

Telefon: 412 41 752/37 26 15 00

Buskerud

Ål

Kontakt helsestasjonen ved helsesøster Anikken Teigen.

Telefon: 32 08 52 90.

Drammen

Kontakt Senter for oppvekst ved avdelingsleder Kjetil Nilssen.

Telefon: 900 75 623/32 04 66 00

Drammen har også tilbud i minoritetsprogrammet. 

Gol

Kontakt helsestasjonen ved ledende helsesøster Lene Kristin Spangebu.

Telefon: 32 02 92 15.

Hemsedal

Kontakt helsestasjonen ved helsesøster Hilde Bakke Jensen.

Telefon: 90 13 66 56/31 40 88 76.

Hurum

Kontakt Familiens hus ved familieveileder Helle Hansen.

Telefon: 95 23 52 92.

Krødsherad

Kontakt Noresund barnehage ved styrer Kari Kjensmo.

Telefon: 45 40 51 54.

Lier

Kontakt barneverntjenesten ved familieterapeut Lise Merete Braathen.

Telefon: 99 19 21 13/32 22 03 34.

Modum

Kontakt barnehageleder i Modum kommune Vibeke Hillestrøm.

Telefon: 32789339/40846511.

Nore og Uvdal

Kontakt helsestasjonen ved helsesøster Malin Bekkeseth.

Telefon: 31 02 44 04.

Øvre Eiker

Kontakt helsestasjonen ved helsesøster Lene Tekfeldt Hansen.

Telefon: 32 25 12 70/47 87 67 16.

Røyken

Kontakt helsestasjonen ved fungerende avdelingsleder Linda Säterhagen.

Telefon: 97 52 63 32.

Sigdal

Kontakt skolekontoret ved rådgiver Berit Kathrine Jokerud.

Telefon: 32 71 14 09.

Finnmark

Alta

Kontakt Barne- og ungetjenesten ved veileder Siss-Mari Solli.

Telefon: 453 96 909.

Gamvik

Kontakt Mehamn barnehage ved pedagogisk leder Monica Magnessen.

Telefon: 78 49 73 04.

Karasjok

Kontakt PPT ved Tove Didriksen.

Telefon: 78 46 86 33.

Kautokeino

Kontakt Ragnhild Buljo.

Telefon 78 48 71 44.

Lebesby

Kontakt Nordkyn barnevernteneste ved barnevernkonsulent Yvonne Fallsen.

Telefon: 97 99 09 38.

Nordkapp

Kontakt Forebyggende avdeling for barn og unge ved leder Anne-Berit Eriksen.

Telefon: 918 88 986/78 47 65 79.

Sør-Varanger

Kontakt Barne- og familieenheten ved enhetsleder Siw-Inger Braathen.

Telefon: 78 97 76 90/414 61 101.

Sør-Varanger har også tilbud i minoritetsprogrammet. Kontakt familievernkontoret i Øst-Finnmark ved familieterapeut Heidi Andersen.

Telefon: 78 99 57 70.

Vadsø

Kontakt barneverntjenesten ved nestleder Tone Persen.

Telefon: 95 21 30 40.

Hedmark

Åsnes

Kontakt pedagogisk leder i Sønsterud barnehage Eva Karin Christensen.

Telefon jobb/privat: 62 95 08 93/410 20 744.

Elverum

Kontakt helsestasjonen ved helsesøster Lise Bryhn Engehaugen.

Telefon: 45 28 34 41/62 43 60 60.

Engerdal

Kontakt Helsesøster og psykiatrisk sykepleier Hilde Katrine Finneid, Engerdal Helsestasjon.

Telefon: 489 91 191.

Hamar

Kontakt  psykososial rådgiver Åshild Klafstad, flyktningekontoret Hamar kommune, 

Telefon 62563708 / 90273882.

Foreldreveiledning gis til flyktninger som en del av introduksjonsprogrammet ved Hamar læringssenter.

Øvrige foreldre kan få foreldreveiledning via helsestasjonen - programmet De utrolige årene.

Ringsaker

Kontakt Brumunddal helsestasjon ved helsesøster Maria Solli.

Telefon: 62 33 59 30.

Stange

Kontakt flyktningetjenesten ved miljøterapeut Gry Miriam Hoel Hagen.

Telefon: 957 08 378/62 56 21 26/470 27 598.

Stange kommune har kun tilbud i minoritetsprogrammet.

Våler

Kontakt helsestasjonen ved helsesøster Kristin Banken.

Telefon: 62 42 41 80.

Hordaland

Askøy

Kontakt ungdomstjenesten ved ungdomskontakt Lisbeth Fauskanger Strøm.

Telefon: 95433102.

Bergen

Kontaktperson for opplæring i ICDP-veiledning for ansatte i de kommunale barnehagene i Bergen kommune er Mona Elde Rasmussen, rådgiver i byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett. Telefon: 5556246.

Den enkelte barnehage er ansvarlig for foreldreveiledningsgrupper. Se oversikt over barnehagene.

Kirkens Bymisjon i Bergen driver også foreldreveiledning. Kontakt tiltaks- og prosjektleder Åse Christiansen.

Telefon: 99 53 26 06.

Bergen kommune har også tilbud i minoritetsprogrammet.

Bømlo

Kontakt helsestasjonen ved ledende helsesøster Anne Marit Hylland.

Telefon: 90 21 23 37.

Fedje

Kontakt styrer i Fedje barnehage Kristine Rossnes.

Telefon: 56 16 51 36.

Fitjar

Kontakt skolekontoret ved rådgiver Kristin Skare.

Telefon: 53 45 85 57.

Fjell

Kontakt Straume helsestasjon ved helsesøster Turid Sætre.

Telefon: 55 09 68 10.

Kvam

Kontakt kommunehuset ved hovedtillitsvalgt/lærer Vigdis Rykkje.

Telefon: 99 43 63 04.

Lindås

Kontakt barneverntjenesten ved familieveileder Heidi Eikeland Rossland.

Telefon: 56 37 50 82.

Meland

Kontakt Pedagogisk-psykologisk tjeneste ved psykolog/daglig leder Kenneth Wie.

Telefon: 56 17 10 72/41 23 92 60.

Os

Kontakt helsestasjonen ved psykolog Lena Stångberg.

Telefon 56 57 52 39.

Osterøy

Kontakt Familiens hus ved spesialpedagog Trude Selseng.

Telefon: 56 19 22 43.

Stord

Kontakt Sunnhordland interkommunale barneverntjeneste ved barnevernspedagog Nina Helle.

Telefon: 48 99 09 30.

Sund

Kontakt pedagogisk-psykologisk tjeneste ved fagleder Eldbjørg Syltøy.

Telefon: 56 32 75 29.

Sveio

Kontakt helsestasjonen ved helsesøster Ritha Nicole Malm Førland.

Telefon: 53 74 81 23/90 64 71 75.

Voss

Kontakt helsestasjonen ved helsesøster Sigrun Rekve.

Telefon: 99 20 71 17.

Møre og Romsdal

Ålesund

Kontakt Virksomhet barn og familie ved foreldreveileder Elin Eriksen.

Telefon 90 17 93 57/70 16 45 59.

Ålesund har også tilbud i minoritetsprogrammet.

Aure

Kontakt helsestasjonen ved familieveileder Kirsti Fossgård.

Telefon: 71 64 75 58/47 45 27 82.

Giske

Kontakt helsestasjonen ved ledende helsesøster Johanne Synnes.

Telefon: 70 18 81 28.

Halsa

Kontakt PP-rådgiver for Surnadal, Halsa og Rindal, Kari Hamnes.

Telefon: 971 44 941

Haram

Kontakt enhetsleder i barnehagetjenesten Marit Eik.

Telefon: 900 63 723/70 20 75 00

Herøy

 

Herøy kommune har tilbud i minoritetsprogrammet.

Kristiansund

Kontakt enhetsleder Reidun Vullum, Myra barnehage.

Telefon 715 75 200

Molde

Kontakt: Helsesøster Margrethe Hatlen, Molde helsestasjon, koordinator for ICDP

Telefon: 481 41 206

Molde har tilbud til flyktninger og minoritetsspråklige.

Ørskog

Kontakt Pedagogisk-psykologisk tjeneste ved pedagogisk-psykologisk rådgiver Øygunn Garseth.

Telefon: 70 16 59 60.

Kontakt helsestasjonen ved helsesøster Sylvi Sjøholt.

Telefon: 70 27 36 90.

Ørsta

Kontakt Hilde Flotve Mo.

Ørsta kommune har også tilbod i minoritetsprogrammet.

Rindal

Kontakt PP-rådgiver for Surnadal, Halsa og Rindal, Kari Hamnes.

Telefon: 971 44 941

Sandøy

Kontakt helsestasjonen ved helsesøster Else Steinshamn.

Telefon: 480 91 888/71 27 75 77.

Skodje

Kontakt Storfjorden barnevern ved familieterapeut Svein Dag Svendsen.

Telefon: 915 65 751 

Smøla

Kontakt NAV ved NAV-leder Bente Width Berg.

Telefon: 70 32 16 62.

Stordal

Kontakt psykisk helsetjeneste ved psykisk helsearbeider Inga Janonyte.

Telefon: 70 27 91 56/70 27 91 00.

Stranda

Kontakt sosialtjenesten ved sosialleder Aina Holmberg.

Telefon: 464 11 065.

Sula

Kontakt tiltakskoordinator Hilde Heltne, Tiltakseining for barn og unge.

Telefon: 7019 9548

Surnadal

Kontakt PP-rådgiver for Surnadal, Halsa og Rindal, Kari Hamnes.

Telefon: 971 44 941

Sykkylven

Kontakt barnevernet ved fagleder Evy Hauge Andersen.

Telefon: 70 24 65 00.

Ulstein

Kontakt helsestasjonen ved ledende helsesøster Kristin Meli.

Telefon: 70 01 78 80.

 

Ulstein kommune har også tilbud i minoritetsprogrammet.

Kontakt helsesøster Kari Janne Kulø.

Telefon: 70 01 78 80.

Vestnes

Kontakt helsestasjonen ved helsesøster Anita Kvalsvik.

Telefon: 71 18 41 94.

Volda

Kontakt Volda læringssenter ved programrådgiver Rønnaug Myklebust.

Telefon: 954 73 155/70 05 87 00

Volda kommune har tilbud i minoritetsprogrammet.

Nordland

Alstadhaug

Kontakt helsestasjonen ved ledende helsesøster Bjørg Ireen Fønnebø.

Telefon: 75 07 51 40.

Ballangen

Kontakt pedagogisk leder i Stollen barnehage Faina Framvik Pettersen.

Telefon: 41 14 52 31.

Kontakt pedagogisk leder i Bøstrand barnehage Åse Mari Mikalsen.

Telefon: 76 92 93 30.

Bindal

Kontakt: Ledende helsesøster Marianne Ø. Berg-Hansen, Bindal helsestasjon.

Telefon: 75032567 / 41435679 

Bodø

Kontakt familiesenteret ved foreldreveileder Bjørg Apeland.

Telefon: 75 55 60 16/469 12 429.

Brønnøy

Kontakt Brønnøysund helsestasjon ved ledende helsesøster Torun Gladsø.

Telefon: 75 01 28 80/75 01 28 82.

Evenes

Kontakt interkommunal barnevernstjeneste ved barnevernskonsulent Ranja Abrahamsen.

Telefon: 993 53 442.

Fauske

Kontakt Barne- og familieenheten ved foreldrestøttekoordinator Lena Holmström.

Telefon: 75 60 43 08/75 60 43 00.

Gildeskål

Kontakt helsestasjonen ved helsesøster Mai-Catrin Presteng.

Telefon: 75 76 07 08/99 47 53 66.

Grane

Kontakt helsestasjonen ved helsesøster Anita Nilssen.

Telefon: 75 18 22 63.

Hadsel

Kontakt Stokmarknes helsestasjon ved ledende helsesøster Gro Rønning-Nyvold.

Telefon: 76 16 42 24/906 47 475.

Hamarøy

Kontakt Synnøve Røli.

Herøy

Kontakt Herøy helsestasjon ved ledende helsesøster Edith Rishaug Hansen.

Telefon: 75 06 80 56/41 56 33 04.

Leirfjord

Kontakt: Koordinator for tiltak Anne Berit Mørch, Ytre Helgeland barneverntjeneste.

Telefon: 48058814

Lurøy

Kontakt helsestasjonen ved helsesøster Turid Istad.

Telefon: 75 09 15 91.

Meløy

Kontakt helsefremmende og forebyggende enhet ved familieveileder Turid Solstrand.

Telefon: 75 71 07 46/976 46 157.

Narvik

Kontakt barneverntjenesten i Narvik kommune:

Telefon: 76 91 34 16.

Barnevernskurator Rita Skaugvold Hansen:

Telefon: 76 91 32 51.

Barnevernskurator Karoline Mølderup:

Telefon: 76 91 34 20.

Rana

Følgende personer kan kontaktes i Rana kommune:

Familietjenesten ved jordmor Rita Bergvik

Telefon: 75 14 65 07.

Familietjenesten ved rådgiver Anne Skar Gabrielsen.

Telefon: 75 14 63 00.

Vestvikheia barnehage ved styrer Eva Breivik.

Telefon: 75 13 21 66/913 65 415.

Saltdal

Kontakt Rognan helsestasjon ved ledende helsesøster Annie Franing.

Telefon: 75 68 21 39.

Sørfold

Kontakt helsestasjonen ved sykepleier Janne Paulsen.

Telefon: 75 68 51 54/482 67 338.

Tjeldsund

Kontakt interkommunal barneverntjeneste ved barnevernkonsulent Ranja Abrahamsen.

Telefon: 993 53 442.

Vefsn

Kontakt barneverntenesta ved Arnhild Mæhre.

Du kan også kontakte helsestasjonen ved Lise Segtnan.

Telefon: 75 10 16 20.

Vestvågøy

Kontakt helsestasjonen ved helsesøster Elisabeth Torbjørnrød.

Telefon: 76 05 62 70/90 73 11 64.

Oppland

Gjøvik

Kontakt: Familieveileder Mette Skogen, tverrfaglig familieteam.

Telefon: 952 38 927

Gran

Kontakt: Foreldreveileder Else Egge Mathisen, helsestasjonen.

Telefon: 948 69 744

Lillehammer

Kontakt: Helsesøster Åshild Stangeland, flyktningetjenesten.

Telefon: 954 04 482 

Lom

Kontakt: Helsesøster Stine Brenna, Lom kommune.

Telefon 976 67 746

Østre Toten

Kontakt helsestasjonen ved helsesøster Anne-Grete Flatabø Engtrø.

Telefon: 61141646 eller 90752841.

 

Flyktningkonsulent Olga Røise, Østre Toten Læringssenter

Telefon: 61141590 eller 97630792

Øyer

Kontakt helsestasjonen ved fysioterapeut Inger Marie Johnsgård.

Telefon: 41 61 06 90.

Sør-Aurdal

Kontakt helsestasjonen ved ledende helsesøster Hanne Norunn Enger.

Telefon: 61 34 85 61/910 09 082.

Vestre Toten

Kontakt helsesøster Dienne Bjørneng.

Telefon: 902 45 994

Oslo

Bydeler Oslo

 

Bydeler Oslo

Alna

Kontakt ICDP koordinator Torild Hallen, Fagsenter for barn og unge.

Telefon: 481 12 683/2347 9347.

Bjerke

Kontakt barnehagenes pedagogiske fagsenter ved spesialpedagog Anne-Lise Aasen.

Telefon: 941 63 309.

Gamle Oslo

Kontakt ICDP-koordinator Mojgan Saharkhiz.

Telefon: 481 69 846.

Bydel Gamle Oslo har tilbud i minoritetsprogrammet.

Grünerløkka

Kontakt Kate Hansen, seksjonsleder for barnehageområde 2, Rodeløkka, Hammerfestgata, Hallénparken og Barnas Hus barnehage

Tlf: 906 60 732.

Grorud

Kontakt Familie- og læringssenter ved fagpedagog Rani Rajmohan.

Telefon: 905 94 632.

Nordre Aker

Kontakt Wenche Hansen, tlf  234 73 958

Nordstrand

Kontakt Runa Lepsøe, tlf 917 07 192, sentralbord 234 95 060

Sagene

Kontakt Kristine Torp.

Telefon: 46 83 37 12.

Stovner

Kontakt Tverrfaglig ressurssenter for barn og familier ved rådgiver/veileder Lars Semmerud.

Telefon: 48 18 91 38.

Søndre Nordstrand

Kontakt familiesenteret ved fagkonsulent Ann Christin Larsen eller Inger Olaug Norstad.

Telefon: 954 38 069.

Ullern

Kontakt Familiens hus ved pedagogisk leder Kirsten Eeg-Larsen.

Telefon: 953 07 322.

Vestre Aker

Kontakt Marte Otterholm Ødegård.

 

 

 

 

Koordinator Oslo kommune

Koordinator Oslo kommune, Helseetaten: Eli Østberg Baardseth.

Telefon: 908 58 497/02180

Rogaland

Forsand

Kontaktperson: Ressurspedagog Elizabeth Vea Huseby, Forsand barnehage.

Telefon: 517 00 165

Gjesdal

Kontaktperson helstestasjonen ved avdelingsleder Synnøve Nedland Eidsaa.

Telefon: 51 61 45 00

Haugesund

Kontakt NAV ved teamleder Ingjerd Stokken Vikse.

Telefon: 988 77 279.

Haugesund kommune har også tilbud i minoritetsprogrammet.

Hjelmeland

Kontakt Hjelmeland helsestasjon ved helsesøster Kristin Helgaland.

Telefon: 404 39 070/51 75 70 00.

Karmøy

Kontakt voksenopplæringen ved rektor Kari Eliassen Hauge.

Telefon: 52 81 14 93.

Karmøy kommune har kun tilbod i minoritetsprogrammet.

Randaberg

Kontakt: Helsesøster Maria Berdinessen Kvinge.

Telefon: 45 87 79 45.

Sauda

Kontakt pedagogisk-psykologisk tjeneste ved Anne Skree.

Sola

Lektor/psykolog

Kontakt lektor/psykolog Marzena Waldykowska, Sola Voksenopplæring.

Telefon 925 45 169.

Stavanger

Kontakt ICDP-koordinator Marianne Fjetland.

Telefon: 51 91 22 60.

Stavanger kommune har også tilbud i minoritetsprogrammet.

Strand

Kontakt Barnas kulturhage ved styrer Liv Marit Barka, eller assisterende styrer Liv Hege Raseth.

Telefon: 51 74 11 60.

Suldal

Kontakt Suldal helsestasjon ved barne- og familieveileder Kari Myklebust.

Telefon: 52 79 23 14/404 06 313.

Tysvær

Kontakt helsestasjonen ved helsesøster Rita Bårdsen Førland.

Telefon: 52 75 89 26/48 99 76 44.

Sogn og fjordane

Bremanger

Kontakt Bremanger helsestasjon ved miljøterapeut Astrid Kristine Polden.

Telefon: 95 98 29 35.

Førde

Kontakt helsestasjonen ved helsesøsterfagled leiar Kristine Ørstavik.

Telefon: 997 86 722/57 72 21 30.

Gulen

Kontakt

Leder i barnevernstjenesten Jane Hesjedal

Tlf.: 99 79 21 09

eller

Helsesøster Linda Hantveit

Tlf.: 41 46 41 16 / 57 78 20 86

 

 

 

Hyllestad

Kontakt helsestasjonen ved barnevernspedagog Brite Wallevik Ness.

Telefon: 97 02 28 07.

Naustdal

Kontakt Naustdal helsestasjon ved oppvekstutvikler Turid Bruland.

Telefon: 57 81 60 37.

Trøndelag

Bjugn

Kontakt helsestasjonen ved helsesøster Stina Skavdal.

Telefon: 72 51 97 80.

Frosta

Kontakt enhetsleder for barnehager, Elin Strømsholm.

Telefon: 74 80 88 00.

Frøya

Kontakt fagleder ved helsestasjons- og skolehelsetjenesten Eli Kristin Fredagsvik.

Telefon: 900 53 797/72 46 33 32

Hemne

Kontakt Tjeneste for psykisk helsearbeid ved psykiatrisk sosionom Anne Mette Strand.

Telefon: 414 11 362 / 72 46 02 22

Hitra

Kontakt Helse, familie og rehabilitering ved rådgiver for barn og unge Marianne Wold Granum.

Telefon: 72 46 52 33 / 415 43 675

Inderøy

Kontaktpersoner er flyktningetjenesten ved Marius Melbø, tlf 95837079 eller helsestasjonen ved Heidi Nøvik Aas, tlf. 91 12 79 21

Indre Fosen

Kontakt Fembøringen barnehage ved enhetsleder Ann Elin Mjelde.

Telefon: 73 85 54 90/47 70 15 52.

Levanger

Levanger har tilbod i minoritetsprogrammet. Kontakt barneverntenesta ved Trude Granås eller Sissel Rehaug.

Meldal

Kontakt Å barnehager ved styrer Elin Forfod Steigedal.

Telefon: 916 94 581.

Midtre Gauldal

Kontakt Midtre Gauldal helsestasjon ved ledende helsesøster Hanne Mjøen.

Telefon: 72 40 31 79/481 47 585.

Orkdal

Kontakt Årlivoll barnehage ved enhetsleder Rannveig Karlsen.

Telefon: 41 27 09 46.

Selbu

Kontakt psykisk helsetjeneste ved psykiatrisk sykepleier Marit Uthus.

Telefon: 909 73 327.

Steinkjer

Kontakt helsesøster Vigdis Wibe i migrasjonsteamet

Telefon: 902 81 185

Snillfjord

Kontakt PPT i Sør-Fosen ved PP-rådgiver/logoped Ruth Ellen Asphol.

Telefon: 72 45 71 29.

Snåsa

Kontakt jordmor/folkehelsekoordinator Bodil Klev Urstad

Telefon: 951 70 113 

Trondheim

Kontakt Dronning Maud Mindes barnehage ved styrer Grete Hyldmo.

Telefon: 902 75 233.

Trondheim kommune har også tilbud i minoritetsprogrammet. Kontakt fagleder i Innføringsbarnehagen Anette Syvertsen-Wiig.

Telefon: 979 96 341.

Tydal

Kontakt psykisk helsetjeneste ved psykiatrisk sykepleier Marit Uthus.

Telefon: 909 73 327.

Verdal

Kontakt Verdal helsestasjon ved helsesøster Anita Bjartnes.

Telefon: 74 04 83 50/917 36 196.

Verdal kommune har kun tilbud i minoritetsprogrammet.

Ørland

Kontakt Futura barnehage ved teamleder Nina Aas.

Telefon: 467 64 325.

Åfjord

Kontakt spesialpedagog Eva Berdal Nygård.

Telefon: 72 53 58 45 / 997 92 243

Telemark

Notodden

Kontakt helsestasjonen ved familieveileder Anne Lene Rinde.

Telefon: 970 53 430/35 01 51 28.

Siljan

Kontakt avdeling for oppvekst ved barnevernsleder/nestleder Sigrid Berge Pedersen.

Telefon: 35 94 25 65.

Skien

Kontakt barnevernstjenesten ved barnevernskurator Rasha.Al-saadi.

Telefon: 905 33 260.

Troms

Berg

Kontakt June Esaiassen, helsesøstetjenesten i Berg.

Telefon: 92627422, arb. 77859107.

Dyrøy

Kontakt Vera Torsteinsen, barnehagen i Dyrøy.

Telefon: 458 84 775.

Harstad

Kontakt Helsehuset ved sjefshelsesøster Wenche Bjellmo.

Telefon: 77 02 71 33.

Kåfjord

Kontakt Sandra M. Holm, barnevernstjenesten i Kåfjord kommune.

Telefon: 777 19 261/ 479 77 671.

Lenvik

Kontakt virksomhetsleder for barnehager Mette Granheim.

Telefon: 480 37 015.

Kontakt Flyktningetjenesten ved fagleder Anne Grete Normann.

Telefon: 411 01 193.

Skånland

Kontakt interkommunal barnevernstjeneste ved barnevernskonsulent Ranja Abrahamsen.

Telefon: 993 53 442.

Storfjord

Kontakt barnevernstjenesten ved Ann-Brit Holmen.

Telefon: 772 12 861/ 982 89 160

Sørreisa

Kontakt Heidi Dansholm, Flyktningetjenesten

Telefon: 908 81 523.

Torsken

Kontakt Linda Wilsgård, Flyktningetjesten. Privat epost.

Telefon: 988 71  655

 

Tranøy

Kontakt Kari Rønneberg, Flyktningetjesten.

Telefon: 922 10 387.

Tromsø

Kontakt Byrådsavdeling for utdanning ved rådgiver Wenche Figenschow.

Telefon: 995 05 975/77 79 06 67.

Kontakt Familiens hus ved koordinator Line Moldestad.

Telefon: 91 59 41 74.

Tromsø kommune har tilbud i minoritetsprogrammet.

Vest-Agder

Kristiansand

Kontakt Familiens hus Vest ved helsesøster Åse Gunn Røsstad.

Telefon 48 13 84 50.

Kristiansand kommune har også tilbud i minoritetsprogrammet.

Lyngdal

Kontakt styrer i Frikirken Åpen barnehage, Linda Kvavik.

Songdalen

Kontakt miljøterapeut Rune B. Haugene, Tunballen skole.

Telefon: 38 18 54 50/47 40 04 97.

 

Vestfold

Andebu

Kontakt Andebu familiesenter ved helsesøster Marte Strømmen Fredheim Aurlien.

Telefon: 33 43 96 62/905 56 482.

Færder

Kontakt: Flyktningveileder Elena Håkonsen, Flyktning- og innvandrertjenesten i Færder.

Telefon: 941 48 959 / 40 81 81 00 / 333 90 000 (sentralbord).

Holmestrand

Kontakt Hof helsestasjon ved ledende helsesøster Camilla Norum.

Telefon: 33 05 96 26/468 21 205.

Larvik

Kontakt Larvik læringssenter avd. Norskskolen ved fagkonsulent Heidi Reif.

Telefon: 33 17 10 00/98 23 11 17.

Larvik kommune har tilbud i minoritetsprogrammet.

Re

Kontakt familieteamet ved helsesøster Trude Ellingsen.

Telefon: 40 90 29 45.

Stokke

Kontakt tospråklig lærer Kamonnat Skallevold.

Telefon: 913 11 274.

Tønsberg

Kontakt Familiehuset Villa Adler ved familieveileder Bente Elisabeth Thagaard.

Telefon: 33 00 30 74/974 94 212.

Tønsberg kommune har tilbud i minoritetsprogrammet.

Østfold

Fredrikstad

Kontakt Utdanning og oppvekst ved spesialkonsulent Wenche Pedersen.

Telefon: 69 30 31 16.

Publisert 08. April 2015.
Oppdatert 06. February 2018.