Oversikt over godkjente meklere i hele landet

Akershus

Familievernkontor

Familievernkontoret Asker og Bærum

Familievernkontoret Øvre Romerike 

Familievernkontoret Romerike Kongsvinger

Familievernkontoret Follo

 

Eksterne meklere

Psykolog Stine Tollefsrød

Idrettsveien 7
1400 Ski
Tlf: 462 96 464
E-post: stine@tpsykolog.no

Psykolog Grethe Nordhelle

Hvalstadåsen 7
1395 Hvalstad
Tlf: 928 00 226
E-post: post@nordhelle.no
Nettside: www.nordhelle.no

Advokat Robert Voldhuset

Besøksadresse: Bønsdalvegen 22, 2073 Bøn
Postadresse: Postboks 214, Homansbyen, 0323 Oslo
Tlf: 23 23 93 00 / 977 28 762
E-post: robert@advokatoslo.no 
Nettside: advokatoslo.no

Advokat Sara Sibbern Sørensen

Besøksadresse: Torvet 6, 2000 Lillestrøm
Postadresse: PB 2469 Solli, 0202 Oslo
Tlf: 23 23 93 00/918 68 082
E-post: sara@ruv.no
Bestill mekling.

Advokat Lisbeth Bøhler

Besøksadresse: Torgveien 4, oppg. A, 2. etg., 1400 Ski
Postadresse: Postboks 533, 1401 Ski
Tlf: 64 85 88 92/920 62 444
E-post: lisbeth.bohler@folloadvokatene.no

Aust-Agder

Familievernkontor med meklere

Familievernkontoret i Aust-Agder

Meklere

Advokat Kari-Esther Høgevold

Storgata 31/Postboks 215
4892 Grimstad
Tlf: 37 04 69 20/90 16 16 51
Epost: kari@hogevold.no

Advokat Eva Elisabeth Johnsen Holm

Langbryggen 9
4841 Arendal
Tlf: 37 07 33 60
Epost: advokat@johnsenholm.no

Buskerud

Familievernkontor med meklere

Familievernkontorene Drammen- Kongsberg, avdeling Drammen

Familievernkontorene Drammen-Kongsberg, avd. Kongsberg

Familievernkontoret Ringerike - Hallingdal, avdeling Ringerike

Familievernkontoret Ringerike - Hallingdal, avdeling Hallingdal 

Meklere

Advokat Torbjørn Schade

Postboks 3024, Bragernes
3001 Drammen
Tlf: 32 23 51 00
Epost: schade@drammensadvokatene.com

Sosionom Nils Rodegård

PPT og OT i Nedre Hallingdal
Postboks 93
3550 Gol
Tlf: 32 02 95 20
Mobil: 901 81 830
Epost: n-rodeg@online.no

Advokat Ingrid Eckroll

Bryggeveien 80
3470 Slemmestad
3550 Gol
Tlf: 312 94 646
Epost:Ingrid.eckroll@bryggeadvokatene.no

Advokat Marie Sølverud

Bragernes Torg 13, 3017 Drammen

  • Tlf: 99790293
  • E-post: advokat@solverud.no
Finnmark

Familievernkontor

Alta Familievernkontor

Hammerfest Familievernkontor

Sis Finnmàrkku Bearassuojalanguovddàs/ Indre Finnmark familievernkontor

Familievernkontoret i Øst-Finnmark

Eksterne meklere

Spesialist i klinisk familieterapi Vårinn Sollied

Tiltaksteamet i Alta kommune
Markveien 26, 9510 Alta
Telefon 97500304 / 48100657

Klinisk familieterapeut Ann Kristin Kjemsaas 

PP-tjenesten, Hammerfest kommune
Besøksadresse: Storgata 17, Hammerfest
Telefon: 95 77 71 93

Hedmark

Familievernkontor

Familievernkontoret Romerike Kongsvinger

Familiekontoret Hamar Tynset

Eksterne meklere

Psykologspesialist Inger Helene Hognestad
Falsengate 12, 2317 Hamar
Tlf.: 917 50 857
Epost: ih-h@online.no 

Psykologspesialist Frode Skjæret
Storg. 9, 2408 Elverum
Tlf.: 62 41 68 61
Epost: psykolog@online.no

Hordaland

Familievernkontor

Kirkens Familierådgivning Biskopshavn

Bjørgvin Familierådgivningskontor

Bergen og omland familiekontor

Familievernkontoret i Odda

Familievernkontoret på Stord

 

Eksterne meklere

Advokat Kjersti Gjellesvik

Strandkaien 2A
5013 Bergen
Mobil 913 09 007
E-post kjersti@gtadvokatene.no

Pia Krüger Grönqvist

Nav Fana sosialtjeneste
Østre Nesttunvegen 8
Postboks 3 Nesttun
5852 Bergen
Telefon: 55 56 13 21
Epost: fana.sosialtjeneste@bergen.kommune.no

Gunn Larsen

Barneverntjenesten i Fana
Østre Nesttun veg 16
5221 Nesttun
Telefon 55 56 13 10

Line Mathisen
Solfrid Himle

Voss barnevernteneste
Regimentsvegen 158
5705 Voss
Telefon 56 51 94 00

Eva-Mari Solberg

Os kommune
Rådhuset
Postboks 84
5202 Os
Telefon:
Eva-Mari Solberg – 982 34 495 / 5657 5102
Epost: postmottak@os-ho.kommune.no

Advokat Rannveig Gramstad

Djupamyro 3A,
5412 Stord
Telefon 96 91 00 05
E-post: rannveig@advokatgramstad.no

Advokat Line Gjerstad Tjelflaat

Statsminister Michelsens veg 38,
5230 Paradis
Telefon 483 94 794
E-post: post@tsadv.no

Psykologspesialist Heidi Wittrup Djup

Klinikk for krisepsykologi AS,
Fortunen 7, 5013 Bergen
Tlf. 976 28 907
E-post: heidi@krisepsykologi.no

Møre og Romsdal

Familievernkontor

Familievernkontoret i Kristiansund

Familievernkontoret i Molde

Familievernkontoret i Ålesund

 

Eksterne meklere

Advokat Grete Opshaug

Notenesgaten 1,
Postboks 1070 Sentrum,
6001 Ålesund
Tlf: 70 16 19 99 / 930 37 175
Telefaks: 70 16 19 90
Epost: grete@opshaug.org

Advokat Christina Marie Bjørge

Advokatfirmaet Judicia DA
Grimmergata 5
6002 Ålesund
Tlf: 900 98 676 / 70 30 44 00
E-post: christina@judicia.no

Nordland

Familievernkontor

Familievernkontoret i Vesterålen

Narvik Familievernkontor

Familievernkontoret i Bodø

Familievernkontoret i Mo i Rana

Familievernkontoret i Mosjøen

Eksterne meklere

Teolog Egil Arnsby

Kirkens bymisjon i Bodø
Prof. Schyttesgt 2c
Postboks 792
8001 Bodø
Telefon: 902 43 493
E-post: egilarnsby@gmail.no

Terapeut / veileder Lena Gabrielsen

Dr. Møllers gate 4
8900 Brønnøysund
Telefon 95 77 38 56
E-post: lena.gabrielsen@bronnoy.kommune.no

Veileder Pål Christensen

Vorsetøyveien 18
8300 Svolvær
Tlf. 991 58 998
E-post: Pal.Christensen@lias.no

Oppland

Familievernkontor

Familievernkontoret Lillehammer

Familievernkontoret Otta

Familievernkontoret Gjøvik Fagernes

 

Eksterne meklere

Advokat Hans Thomas Gefle

Storg. 2
Postboks 1243
2806 Gjøvik
Tlf.: 61 18 18 60
Epost: gefle@advokatene-gfes.no

Psykolog Grete J. Sand Dehli

Rognstadvegen 60
2770 Jaren
Tlf.: 61 32 86 92 / 977 58 278
Epost: gretejorun@yahoo.no

 

Oslo

Enerhaugen familievernkontor

Familievernkontoret Christiania Torv (Oslo og Bærum)

Homansbyen Familievernkontor

 

Eksterne meklere

Advokat Robert Voldhuset

Besøksadresse: Bønsdalvegen 22, 2073 Bøn
Postadresse: Postboks 214, Homansbyen, 0323 Oslo
Tlf: 23 23 93 00 / 977 28 762
Epost: robert@advokatoslo.no
Nettside: advokatoslo.no

Advokat Sara Sibbern Sørensen

Besøksadresse: Hegdehaugsveien 34, Homansbyen, 0352 Oslo
Postadresse: Postboks 214, Homannsbyen, 0323 Oslo
Tlf: 23 23 93 00/918 68 082
Epost: sara@ruv.no
Bestill mekling

Advokat Gøsta Thommesen

Besøksadresse: Meglingssenteret, Akersgaten 45, 6. etasje – inngang fra Grensen v/Kaffebrenneriet, 0158 Oslo
Tlf.: 917 19 782/21 04 36 00
Fax 21 04 36 11.
Epost: bestilling@foreldremegling.no
Nettside: www.foreldremegling.no.

Advokat Anniken Qvale

Besøksadresse: Hegdehaugsveien 34, Homansbyen, 0352 Oslo
Postadresse: Postboks 214, Homannsbyen, 0323 Oslo
Tlf: 930 86 084
Epost: anniken@advokat-qvale.no

Advokat Hilde Eline Hoel

Besøksadresse: Advokatforum, Grensen 12B, inngang Akersgt., 0159 Oslo 
Postadresse: Postboks 447 Sentrum, N-0104 Oslo
Tlf.: 997 28 155/22 40 36 40
Fax: 22 40 36 41
Epost: heh@advokatforum.no

Østfold

Familievernkontor

Familievernkontoret Østfold (Askim)

Familievernkontoret Østfold (Moss)

Familievernkontoret Østfold (Fredrikstad)

 

Eksterne meklere

Advokat Elisabeth von Ubisch

Prinsens gate 7, 1530 Moss
Tlf.: 970 80 712
Epost: elisabeth@ubisch.com

Advokat Torgeir Røinås Pedersen

Advokathuset Fredrikstad 
Phønixgate 3, 1606 Fredrikstad
Tlf: 69 30 19 00 / 917 53 669
Epost: pedersen@adv-huset.no

 

Rogaland

Familievernkontor

Familievernkontoret for Haugalandet

Familievernkontoret i Sør-Rogaland (Stavanger)

Familievernkontoret i Sør-Rogaland (Egersund)

Familievernkontoret i Sør-Rogaland (Bryne)

Eksterne meklere

Psykologspesialist Astri Duun Norberg

Langgata 41-43
4306 Sandnes
Telefon: 412 76 129
Epost: adnorberg@gmail.com

Advokat Anette Tendenes

Link advokatfirma
Bergelandsgata 14,
4012 Stavanger
Telefon: 21 42 08 83 - mob. 91 31 66 06
Epost: anette@linkadvokat.no

Åge Kro

Sandnes kommune, helse- og sosialetaten
Postboks 583 sentrum
4305 Sandnes
Telefon: 51 33 63 00 / 918 69 909
Epost: familiemekler@sandnes.kommune.no

Advokat Kjersti Gjellesvik

Niels Juels gate 50.
Pb.140 Sentrum 4001 Stavanger
Telefon 51 84 47 70 Mobil: 913 09 007
E-post: kjersti@gtadvokatene.no

Psykologspesialist Inger J. Storesund

Haraldsgt. 203
5525 Haugesund
Telefon: 907 38 689
E-post: ijs@psykologtjeneste.com

Advokat Gry Sørhus Mollan

Kirkegata 31,
Stavanger 4003
Telefon 91611245/4000 3150
E-post mollan@advokat1.com 

Familieterapeut Kirsten Lid

Strand kommune, Familiens Hus, Fjelltunv. 84,
4100 Jørpeland
Telefon: 51 74 21 88 /47 46 92 48
E-post kirsten.lid@strand.kommune.no  

 

Sogn og fjordane
Telemark

Familievernkontor med meklere

Grenland Familiekontor

Familievernkontoret i Øvre Telemark

Meklere

Rådgiver Elin Jervidalo

Skien Kommune - Oppvekst
Postboks 158
3701 Skien
Tlf: 35 58 10 00 / 915 20 504
E-post: elin.jervidalo@skien.kommune.no

Advokat Heidi Amlie Grindem

Postboks 339
3701 Skien
Tlf: 35 58 77 77/48 20 03 50
Epost: hag@advokatene-skien.no

Spesialkonsulent Liv Drangsholt

Borgestadklinikken
Kongensgate 33
3717 Skien
Tlf: 35 50 91 00/99 45 83 22
E-post: liv.drangsholt@borgestadklinikken.no

Familieveileder Anette Baker

Nome helsesenter, Stårrvegen 14
3830 Ulefoss
Tlf: 95 79 17 37
E-post: anette.baker.gathaug@nome.kommune.no 

Troms

Familievernkontor

Familievernkontoret i Tromsø

Familievernkontoret i Tromsø har utekontordager i Longyearbyen

Familievernkontoret i Harstad

Familievernkontoret på Finnsnes

Frittstående meklere

Advokat Vibeke Lindstrøm

Storgata 25, 6. etasje, 9008 Tromsø 
Postboks 1037, 9260 Tromsø
Telefon 99 08 44 44
E-post: vl@advlindstrom.no

Studentrådgiver/familieterapeut Pål Talberg

Studentrådgivinga, Breiviklia,
Universitetet i Tromsø, 9037 Tromsø
Tlf: 77 64 90 80 eller 950 58 369 (mobil)
Epost: pal.talberg@sito.no

Pedagogisk psykologisk rådgiver Bengt Viken

PPT for Midt-Troms
Postboks 609, 9306 Finnsnrs
Tlf: 77 85 18 30/ 415 12 135
Epost: bengt.viken@midt-troms.no

Pedagogisk Psykologisk Rådgiver Randi Fosnes

PPT for Målselv og Bardu
LHL-bygget Andselv, 2. etg
Tlf: 92 82 07 94/ 77 83 07 50
Epost: randi.fosnes@pp-tjenesten.no

Veileder Svein Johansen

NAV Skjervøy
Postboks 160, Rådhuset
9189 Skjervøy
Tlf: 952 13 116
E-post: Sveinepost@yahoo.no eller Svein.johansen2@nav.no

Trøndelag

Familievernkontor

Familievernkontoret i Namsos

Familievernkontoret i Levanger

Familievernkontoret i Trondheim

Eksterne meklere

Teamleder Tore Dahl

NAV Værnes Nord Stjørdal
Kjøpmannsgata 9, 7500 Stjørdal
Tlf: 478 64 611
Epost: tore.dahl@nav.no

Teamleder/Familieterapeut Trude Fostad

Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk, avdeling Klostergata poliklinikk
Klostergata 46/48
7433 Trondheim
Tlf: 932 01 477
Epost: trude.fostad@stolav.no

Sosionom Ivar Bøe

Oppdal kommune, Enhet helse og familie
Inge Krokans vei 2
7340 Oppdal
Tlf: 72 40 13 13
Epost: ivar.boe@oppdal.kommune.no

Sosionom Sverre Solberg

Adr: Orkdal kommune, Postboks 83
7301 Orkanger
Tlf: 976 35 428
Epost: sverre.solberg@orkdal.kommune.no

Flyktningekoordinator Peggy Marit Krogh

Snillfjord kommune, Rådhuset
Krogstadøra
7257 Snillfjord
Tlf: 915 87 303
E-post: peggymarit.krogh@snillfjord.no

Familieterapeut Sissel Tinnen Stjern

Fosen-Teamet
Kremmergården
7100 Rissa
Tlf: 72 82 34 50
Epost: sissel.tinnen.stjern@stolav.no

 

 

 

 

Vest-Agder

Familievernkontor med meklere

Familievernkontoret i Vest-Agder (Farsund)

Familievernkontoret i Vest-Agder (Kristiansand)

Meklere

Klinisk sosionom Roy Madsen

ABUP Mandal
Halseveien 5
4517 Mandal
Tlf: 959 31 161
E-post: roy.madsen@sshf.no

Mekler både i Mandal og Kristiansand

Familieterapeut Kari Ziegler Madsen

Familiesenteret, Helse og sosialenheten
Serviceboks 905
4509 Mandal
Tlf: 38 27 35 68 / 954 87 404
E-post: kari.ziegler.madsen@mandal.kommune.no

Barne- og ungdomspsykiater Grete Westby Rodahl

Randesund legesenter

Lauvåsen hovedvei 1

Tlf: 917 49 647

E-post: gretewero@gmail.com

Vestfold

Familievernkontor med meklere

Familievernkontoret i Vestfold

Familievernkontoret i Søndre Vestfold


Meklere

Advokat Arne Lie

Øvre Langgate 61
3101 Tønsberg
Tlf: 33 34 93 60
Epost: arne.lie@advlie.no

Advokat Merete S. Aune

Torget 11
3256 Larvik
Tlf: 33 18 52 00
Epost: msa@advokateneilarvik.no

Advokat Helge Hjetland

Vestre Braarudgate 2
3181 Horten
Tlf: 33 04 13 23
Epost: advokat@advokathjetland.no

Advokat Erik Bryn Tvedt

Storgaten 11
3210 Sandefjord
Tlf: 33 44 72 44/901 84 535
Epost: tvedt@advjat.no

Pedagogisk-psykologisk rådgiver, Ole-Morten M. Pettersen

PPT, Sandefjord
Søebergtorget
3211 Sandefjord
Tlf: 986 93 644
Epost: ole-morten.m.pettersen@sandefjord.kommune.no

Advokat Anne Cecilie Kristensen

Prinsgt 19
3256 Larvik
Tlf: 90834113
E-post: Ack@ackura.no
www.Ackura.no

Psykolog Geir Pettersen

Trollheggveien 7
3152 Tolvsrød
Tlf: 97706970
E-post: geirpettersen@rocketmail.com