Time:
17 January 2022 13:00 - 24 March 2022 15:30
Place:
Molde
Adress:
Storgata 12-14, 3. etasje
Course days:
 • Dag 1:   17. januar 2022 fra kl. 13.00 til kl. 16.00
  • Tema: Hva skaper varige parforhold
 • Dag 2:   03. februar 2022  fra kl. 13.00 til 15.30
  • Tema: Følelser
 • Dag 3:   21. februar 2022 fra kl. 13.00 til 15.30
  • Tema: Konfliktdansen
 • Dag 4:   07. mars 2022 fra kl. 13.00 til kl. 15.30
  • Tema: De varige forskjeller
 • Dag 5:   24. mars 2022 fra kl. 13.00 til kl. 15.30
  • Tema: Å komme på bølgelengde

Det er viktig at deltakerne kan møte til alle kursdagene, for å få kontinuitet og sammenheng i kurset.

Bufferkurs for par er et samlivskurs spesielt beregnet på dere som har vært sammen lenge nok til å ha opplevd at de samme konfliktene har en tendens til å gjenta seg. 

Mange par opplever at de har varige forskjeller som skaper utfordringer i forholdet. Gjennom Bufferkurset får deltakerne mulighet til å se de gjentatte konfliktene fra et annet perspektiv, og de får kjennskap til hvordan det er mulig å komme ut av fastlåstheten.

Bufferkurset ønsker å lære par å bli allierte i en felles kamp mot konfliktene, ikke mot hverandre. Det er også et mål at deltakerne skal se det positive i forholdet og få tips om hvordan de kan få det bedre sammen. 

Bufferkurset legger vekt på:

 • styrking av samholdet og hverdagskjærligheten
 • trening i å mestre følelser
 • forståelse av konflikter og personlighetsforskjeller
 • læring av hvordan gjentakende konflikter kan håndteres

Samlingen er lagt opp som kurs, ikke gruppeterapi, og man trenger ikke si noe i plenum. Når parene skal snakke sammen og gjøre øvelser sitter hvert par i hvert sitt rom.

Her finner du mer informasjon om Bufferkurs.

 

Påmelding 

Frist for påmelding er 21. desember 2021.

Benytt skjemaet nedenfor.

Påmeldingen er bindende.

 

Praktisk informasjon

Kurssted: Familievernkontoret i Molde

Kursholdere er Oddny Rød og Svanhild Lillebostad.

Kurset er gratis.

Kontakt

Ta kontakt med oss på e-post om dere har spørsmål om kurset familievernkontoret.i.molde@bufetat.no 

Påmelding til Bufferkurs i Molde

Obligatoriske felter er merket med *.