For å bestille helsestasjonsmateriellet Sammen foreldre og barnsend e-post til fagansvarlig i Bufdir

Sammen foreldre og barn, er et hefte for foreldre til bruk i konsultasjonene på helsestasjonen. Heftet er ment som et hjelpemiddel for helsesøster til å snakke med og bevisstgjøre foreldre på betydningen av deres samspill med barnet. Materiellet er gratis. Det er ikke oversatt til flere språk. For å kunne benytte og bestille dette materiellet, må minimum halvparten av helsesøstrene på helsestasjonen ha gjennomgått en dags opplæring i bruken av det, eller være sertifiserte ICDP-veiledere

Publisert 26. May 2015.
Oppdatert 04. January 2018.