For å bestille helsestasjonsmateriellet Sammen foreldre og barn, send e-post til icdp@bufetat.no

Sammen foreldre og barn, er et hefte for foreldre til bruk i konsultasjonene på helsestasjonen. Heftet er ment som et hjelpemiddel for helsesøster til å snakke med og bevisstgjøre foreldre på betydningen av deres samspill med barnet. Materiellet er gratis. Det er ikke oversatt til flere språk. For å kunne benytte og bestille dette materiellet, må minimum halvparten av helsesøstrene på helsestasjonen ha gjennomgått en dags opplæring i bruken av det, eller være sertifiserte ICDP-veiledere.

Det er i samråd med Helsedirektoratet bestemt at materiellet skal fases ut i løpet av 2018. Det innebærer at det ikke lenger vil bli trykt opp, men det kan bestilles i hele 2018. Innholdet vil bli lagt inn i www.foreldrehverdag.no , som er en nettressurs for foreldre. I tråd med dette vil det ikke bli arrangert opplæring i bruken av materiellet i 2018.

Published 26. May 2015.
Updated 02. May 2018.