Te wskazówki pozwolą Ci lepiej się przygotować 

(Polish)

Dziecko musi czuć się bezpiecznie

Prawo dziecka do tego, by czuło się w domu bezpiecznie i dobrze, jest ważne. Prawo to jest silnie zakorzenione w naszym społeczeństwie. Na rodzicach spoczywa odpowiedzialność za dbanie o to, by dzieci czuły się dobrze, ale sąsiedzi, nauczyciele, pielęgniarki i inne osoby dorosłe mogą reagować na metody wychowawcze rodziców. Takie podejście może wydawać się dziwne dla rodzin, które są przyzwyczajone do tego, że każda rodzina odpowiada za swoje życie, bez ingerencji w nie urzędów lub innych osób.

Jeżeli ktoś martwi się o dziecko w Norwegii, normalnym jest, że osoba taka zgłasza swoje wątpliwości urzędnikom Urzędu Ochrony Praw Dziecka w danej gminie. Urząd Ochrony Praw Dziecka to biuro zatrudniające urzędników, do których każdy może się zgłosić z prośbą o pomoc. Zadaniem tego urzędu jest przyczynianie się do tego, by dzieci czuły się dobrze w swojej rodzinie.

Par i park med barn som leker i bakgrunnen

Życie codzienne w Norwegii stanie się prostsze, jeżeli nauczysz się języka

Nauka języka jest ważna. Jeżeli mówisz po norwesku, życie codzienne stanie się znacznie prostsze zarówno dla Ciebie, jak i dla Twojego dziecka. Większość osób przeprowadzających się do Norwegii zapisuje się na kurs języka norweskiego. Gmina, do której się przenosisz, może pomóc Ci zapisać się na taki kurs.

Dzieci często uczą się języka poprzez szkołę lub przedszkole. Może zapoznasz się z innymi rodzicami i w ten sposób będziesz doskonalić znajomość norweskiego? Gdy także Ty poznasz język, będzie Ci łatwiej uczestniczyć w życiu dziecka związanym ze szkołą, kolegami oraz zajęciami w czasie wolnym. Co więcej, jeżeli mówisz po norwesku, łatwiej będzie Ci znaleźć pracę.

Łatwiej jest zorganizować dobre życie w Norwegii, gdy zarówno Ty, jak i Twoje dziecko uczestniczycie w życiu społecznym

Niektórzy w pierwszym okresie pobytu w Norwegii czują się samotnie bez rodziny i przyjaciół wokół siebie. Uczestnictwo w życiu społecznym może przybierać różne formy, a dzięki niemu łatwiej jest poznawać innych ludzi. Jeżeli będziecie uczestniczyć w zajęciach organizowanych w swoim otoczeniu, w szkole lub w przedszkolu, będziecie mieli więcej osób, które będzie można poprosić o pomoc i wsparcie, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

W Norwegii większość dzieci uczęszcza do przedszkola, a wszystkie dzieci chodzą do szkoły do ukończenia 16 lat. Jako osoba z dzieckiem, zostaniesz wezwany na zebranie w szkole i przedszkolu oraz do stomatologa i do przychodni. Ważne jest, aby stawić się wraz z dzieckiem na umówioną wizytę.

Et barn som gjemmer seg under et bord
Jeżeli inne osoby uważają, że Twoje dziecko nie czuje się dobrze, mogą zgłosić to urzędnikom Urzędu Ochrony Praw Dziecka

To, po czym inne osoby mogą sądzić, że Twoje dziecko nie czuje się dobrze, może różnić się od tego, do czego jesteś przyzwycza   jony. To, co uważa się za dobre wychowanie może różnić się w zależności od kraju i od kultury. Niektóre zachowania akceptowalne w innych krajach mogą być niezgodne z prawem w Norwegii, podczas gdy inne zachowania mogą być uznawane za nieakceptowalne przez społeczeństwo norweskie. W rzadkich przypadkach Urząd Ochrony Praw Dziecka może odebrać dziecko rodzicom.

Przykładowe zachowania wywołujące reakcję innych ludzi:

  • Dziecko nie ma prawa przebywać razem z innymi dziećmi.
  • Rodzice spożywają dużo alkoholu w obecności dziecka lub zażywają środki odurzające.
  • Dziecko przebywa wieczorem na zewnątrz znacznie dłużej niż inne dzieci.
  • Dziecko jest ubrane zbyt lekko lub niestosownie do panujących warunków pogodowych.
  • Rodzice stosują przemoc wobec dziecka. W Norwegii zabronione jest szczypanie, ciągnięcie za ucho i inne formy kar cielesnych. Także groźby, głośne krzyki oraz wściekłość mogą prowadzić do tego, że ktoś zgłosi taki przypadek urzędnikom Urzędu Ochrony Praw Dziecka.

Naboer som snakker sammen i døra

Jeżeli rodzina czuje, że ma trudności w domu, może zwrócić się o pomoc

Nowa codzienność w nowym kraju może być trudna. Być może będziesz odnosić wrażenie, że Twoje dziecko znajduje się pod większym wpływem kultury norweskiej, niż Ci się wydawało, że dziecko nie chce Cię słuchać lub że masz problem ze zrozumieniem sposobu funkcjonowania społeczeństwa norweskiego.

Twoim zdaniem trudno jest się zorientować w obowiązujących przepisach i zasadach, oraz w tym co jest rozumiane w Norwegii pod pojęciem dobrego rodzicielstwa? W takim przypadku możesz zwrócić się do zaufanej osoby, na przykład do przyjaciela, nauczyciela lub pracownika przedszkola.

Urzędnicy Urzędu Ochrony Praw Dziecka mogą również pokierować Tobą i rodziną w razie problemów w domu. Urzędnicy Urzędu Ochrony Praw Dziecka są po to, by pomagać rodzinie, więc nie wahaj się poprosić o pomoc, gdy jest potrzebna. 

Czytaj więcej o nowej codzienności w Norwegii: