Fokus på familien 04/2021 2021-11-23

Hilde A. Aamodt, Lennart Lorås: Leder
Jacob Mosgaard: Myter om kærlighed
Åse Holmberg, Rolf Sundet: «Ikke-vitende posisjon» i familieterapeutisk praksis - muligheter og utfordringer i dagens samfunn
Hilde Kåstad, Kjersti Halvorsen, Vibeke Samsonsen: Standardisering og profesjonelt skjønn i høykonfliktmekling
Vilde Reichelt, Tor Slettebø, Kirsti Foss, Ruth Paintsil: Foreldrestøtte ved omsorgsovertakelse - et minoritetsperspektiv
Anna Margrete Flåm: Rita Sørly, Bengt E. Karlsson, Tommy Sjåfjell: Medverknad i psykisk helse- og rusarbeid
Svend Aage Rasmussen: Øyvind Rø, Trine Wiig Hage, Vigdis Wie Torsteinsson: Spiseforstyrrelser: Forståelse og behandling. En håndbok
Johan Sundelin: William M. Pinsof, Douglas C. Breunlin, William P. Russel, Jay L. Lebow, Cheryl Rampage, Anthony L. Chambers: Integrative Systemic Therapy

Hilde A. Aamodt, Lennart Lorås: Leder
Jacob Mosgaard: Myter om kærlighed
Åse Holmberg, Rolf Sundet: «Ikke-vitende posisjon» i familieterapeutisk praksis - muligheter og utfordringer i dagens samfunn
Hilde Kåstad, Kjersti Halvorsen, Vibeke Samsonsen: Standardisering og profesjonelt skjønn i høykonfliktmekling
Vilde Reichelt, Tor Slettebø, Kirsti Foss, Ruth Paintsil: Foreldrestøtte ved omsorgsovertakelse - et minoritetsperspektiv
Anna Margrete Flåm: Rita Sørly, Bengt E. Karlsson, Tommy Sjåfjell: Medverknad i psykisk helse- og rusarbeid
Svend Aage Rasmussen: Øyvind Rø, Trine Wiig Hage, Vigdis Wie Torsteinsson: Spiseforstyrrelser: Forståelse og behandling. En håndbok
Johan Sundelin: William M. Pinsof, Douglas C. Breunlin, William P. Russel, Jay L. Lebow, Cheryl Rampage, Anthony L. Chambers: Integrative Systemic Therapy

Vis mer om Fokus på familien

Nordisk sosialt arbeid 03-04/2008 2009-03-31

Irene Roivainen: From Community Work to Community-Based Strategies: Transformation of Social Work in the Finnish and Swedish Contexts
Catharina Juul Kristensen: Vellykket aktivering for ikke-arbejdsmarkedsparate ledige
Kirsi Gnther, Suvi Raitakari: Documenting a Well-planned and Effective Client Process in Child Welfare
Trine Natasja Sindahl: Anonym chatrådgivning af børn og unge
Sven Hessle: Dialog, Kolonisering och Agency Mindset – en utmaning för internationellt socialt utvecklingsarbete
Eva Hallum: Børns syn på en børnepsykiatrisk undersøgelse – Hvorfor og hvornår er det vigtigt, at inddrage og høre børn i en børnepsykiatrisk undersøgelse?
Maria Appel Nissen, Margit Harder: Forandringer i det sociale velfærdsarbejde – om oplevelsen af styring og socialrådgiveres strategier
Jhannes Miskar: Multi-Disciplinary Work [≈ ‘tværfagligt samarbejde’] in Denmark – An overview of the literature
Bokomtaler

Irene Roivainen: From Community Work to Community-Based Strategies: Transformation of Social Work in the Finnish and Swedish Contexts
Catharina Juul Kristensen: Vellykket aktivering for ikke-arbejdsmarkedsparate ledige
Kirsi Gnther, Suvi Raitakari: Documenting a Well-planned and Effective Client Process in Child Welfare
Trine Natasja Sindahl: Anonym chatrådgivning af børn og unge
Sven Hessle: Dialog, Kolonisering och Agency Mindset – en utmaning för internationellt socialt utvecklingsarbete
Eva Hallum: Børns syn på en børnepsykiatrisk undersøgelse – Hvorfor og hvornår er det vigtigt, at inddrage og høre børn i en børnepsykiatrisk undersøgelse?
Maria Appel Nissen, Margit Harder: Forandringer i det sociale velfærdsarbejde – om oplevelsen af styring og socialrådgiveres strategier
Jhannes Miskar: Multi-Disciplinary Work [≈ ‘tværfagligt samarbejde’] in Denmark – An overview of the literature
Bokomtaler

Vis mer om Nordisk sosialt arbeid

Norsk sosiologisk tidsskrift 06/2021 2021-11-22

Mads Skauge: Aksel Tjora og Willy Martinussen: Sosiologiske anfektelser: ansats – anvendelse – ansvar
Carsten Strøby Jensen: Arbeiderklassen/Ulikhet – Sosiologiske perspektiver og analyser
Margunn Bjørnholt: I skyggen av likestillingen – voldsutsatte mødre i Norge
Rebecca Dyer Ånensen: Myter om det homogene Norge
Erik T. Valestrand: Prekærbegrepene – en teoretisk fristelse og forbannelse

Mads Skauge: Aksel Tjora og Willy Martinussen: Sosiologiske anfektelser: ansats – anvendelse – ansvar
Carsten Strøby Jensen: Arbeiderklassen/Ulikhet – Sosiologiske perspektiver og analyser
Margunn Bjørnholt: I skyggen av likestillingen – voldsutsatte mødre i Norge
Rebecca Dyer Ånensen: Myter om det homogene Norge
Erik T. Valestrand: Prekærbegrepene – en teoretisk fristelse og forbannelse

Vis mer om Norsk sosiologisk tidsskrift

Rus & samfunn 06/2016 2016-12-19

Astrid Renland: Leder
Sidsel Skotland: En organisasjon for mangfoldet
Sidsel Skotland: Frykter for Rusfagsbiblioteket
Laila Sandvold MacDonald: - Vondt å høre barneombudets ord
Trine Solberg: Står igjen alene etter barnevernsoppfølging
Kort sagt
Hans Olav Fekjær: Er avhengighet en hjernesykdom?
Julius Von Wright: Tobaksförebyggande kan också motverka normer
Kristian Meisingset: Rusforskning: Big-data og genetikk
Astrid Renland: LAR om Lar
Sidsel Skotland: Reguleringsliberaleren
Forskning i farta
Kenneth Haugjord, Anne Wivestad: Vår digitale verden
Cathrine Bjelland, Anja Kristin Solheim Skar, Malin Rørendal: Hasjavvenning på mobilen
Kristian Meisingset: - Må rydde opp
Laila Sandvold MacDonald: Enquête: 5 om digital rusbehandling
Henrik Hay Nielsen: Markens grøde
Astrid Renland: Stoffbrukere og medier
Ole Martin Larsen: «Støt Christiania - køb din hash andre steder»

Astrid Renland: Leder
Sidsel Skotland: En organisasjon for mangfoldet
Sidsel Skotland: Frykter for Rusfagsbiblioteket
Laila Sandvold MacDonald: - Vondt å høre barneombudets ord
Trine Solberg: Står igjen alene etter barnevernsoppfølging
Kort sagt
Hans Olav Fekjær: Er avhengighet en hjernesykdom?
Julius Von Wright: Tobaksförebyggande kan också motverka normer
Kristian Meisingset: Rusforskning: Big-data og genetikk
Astrid Renland: LAR om Lar
Sidsel Skotland: Reguleringsliberaleren
Forskning i farta
Kenneth Haugjord, Anne Wivestad: Vår digitale verden
Cathrine Bjelland, Anja Kristin Solheim Skar, Malin Rørendal: Hasjavvenning på mobilen
Kristian Meisingset: - Må rydde opp
Laila Sandvold MacDonald: Enquête: 5 om digital rusbehandling
Henrik Hay Nielsen: Markens grøde
Astrid Renland: Stoffbrukere og medier
Ole Martin Larsen: «Støt Christiania - køb din hash andre steder»

Vis mer om Rus & Samfunn

Tidsskrift for kjønnsforskning 02-03/2021 2021-09-10

Kjære lesar
Sonia Muñoz Llort, Maria Puenchir, Inga Márjá Utsi, Sara E. S. Orning: Interseksjonelle framtidsfortellinger: Hvem får drømme om framtiden?
Marianne Gunderson: Populærkulturelle forestillinger av utvidet virkelighet: Makt og (u)leselige identiteter når verden blir en skjerm
Helene Fiane Teigen, Kamilla Knutsen Steinnes: «– Det er lett å se hvilke kjønn reklamer er ment for. Det er ikke noe mellomting»: En studie av ungdoms fortolkning av kjønn i reklame på sosiale medier
Ingvill Stuvøy, Maria Kirpichenko, Guro Korsnes Kristensen, Merete Lie, Sofia Moratti: Bioteknologiske framtider
Hande Eslen-Ziya: Discursive Construction of Population Politics:Parliamentary Debates on Declining Fertility Rates in Turkey
Martin Eggen Mogseth: Donorunnfangede menneskers fortider, nåtider og framtider: en feltstudie fra California
Wencke Mühleisen: Pernille Ipsen: Et åbent øjeblik. Da mine mødre gjorde noget nyt

Kjære lesar
Sonia Muñoz Llort, Maria Puenchir, Inga Márjá Utsi, Sara E. S. Orning: Interseksjonelle framtidsfortellinger: Hvem får drømme om framtiden?
Marianne Gunderson: Populærkulturelle forestillinger av utvidet virkelighet: Makt og (u)leselige identiteter når verden blir en skjerm
Helene Fiane Teigen, Kamilla Knutsen Steinnes: «– Det er lett å se hvilke kjønn reklamer er ment for. Det er ikke noe mellomting»: En studie av ungdoms fortolkning av kjønn i reklame på sosiale medier
Ingvill Stuvøy, Maria Kirpichenko, Guro Korsnes Kristensen, Merete Lie, Sofia Moratti: Bioteknologiske framtider
Hande Eslen-Ziya: Discursive Construction of Population Politics:Parliamentary Debates on Declining Fertility Rates in Turkey
Martin Eggen Mogseth: Donorunnfangede menneskers fortider, nåtider og framtider: en feltstudie fra California
Wencke Mühleisen: Pernille Ipsen: Et åbent øjeblik. Da mine mødre gjorde noget nyt

Vis mer om Tidsskrift for kjønnsforskning

Tidsskrift for psykisk helsearbeid 04/2021 2021-11-26

Rita Sørly: Et samarbeid rundt recovery
Stig E. Bjønness, Marianne Storm: En kvalitativ studie om hvorfor ungdom møter til poliklinisk behandling i psykisk helsevern
Mona Sommer: Støtte som mulighet til unge med psykiske helseproblemer
Kari Evelin Arellano Lorentzen, Simon R. Wilkinson: Sammen blir vi bedre – kvalitetsforbedring i et lærende nettverk av akuttenheter for barn og unge innen psykisk helsevern
Lindis Iwar Brekke, Stine Torp Løkkeberg: Å så et frø for fremtiden – jordmors opplevelse av primærforebygging blant gravide kvinner utsatt for seksuelle overgrep som barn
Gunn-Marit Uverud: Når knuten strammes og løses
Cathrine Fredriksen Moe: Bengt Karlsson og Marit Borg: Samarbeidsbasert forskning. Demokratisk kunnskapsutvikling i psykisk helse- og rusarbeid
Morten Brodahl: Rita Sørly, Bengt Karlsson og Tommy Sjåfjell (red.): Medvirkning i psykisk helse- og rusarbeid

Rita Sørly: Et samarbeid rundt recovery
Stig E. Bjønness, Marianne Storm: En kvalitativ studie om hvorfor ungdom møter til poliklinisk behandling i psykisk helsevern
Mona Sommer: Støtte som mulighet til unge med psykiske helseproblemer
Kari Evelin Arellano Lorentzen, Simon R. Wilkinson: Sammen blir vi bedre – kvalitetsforbedring i et lærende nettverk av akuttenheter for barn og unge innen psykisk helsevern
Lindis Iwar Brekke, Stine Torp Løkkeberg: Å så et frø for fremtiden – jordmors opplevelse av primærforebygging blant gravide kvinner utsatt for seksuelle overgrep som barn
Gunn-Marit Uverud: Når knuten strammes og løses
Cathrine Fredriksen Moe: Bengt Karlsson og Marit Borg: Samarbeidsbasert forskning. Demokratisk kunnskapsutvikling i psykisk helse- og rusarbeid
Morten Brodahl: Rita Sørly, Bengt Karlsson og Tommy Sjåfjell (red.): Medvirkning i psykisk helse- og rusarbeid

Vis mer om Tidsskrift for psykisk helsearbeid

Tidsskrift for samfunnsforskning 04/2021 2021-11-09

Gro Sandkjær Hanssen: (By)rom for meningsytringer?
Stine Ravndal Nygård: Vil du komme hit og snakke litt med meg?
Erik Børve Rasmussen, Clemet Askheim, Bjarne Oppedal, Marit Haldar: Varm teknologi mot ensomhet blant eldre?
Annick Prieur: Ulikheter på norske sosiologers dagsorden
Victor Lund Shammas: Stuart Hall: Rase, etnisitet, nasjon: Et ulykksalig triangel

Gro Sandkjær Hanssen: (By)rom for meningsytringer?
Stine Ravndal Nygård: Vil du komme hit og snakke litt med meg?
Erik Børve Rasmussen, Clemet Askheim, Bjarne Oppedal, Marit Haldar: Varm teknologi mot ensomhet blant eldre?
Annick Prieur: Ulikheter på norske sosiologers dagsorden
Victor Lund Shammas: Stuart Hall: Rase, etnisitet, nasjon: Et ulykksalig triangel

Vis mer om Tidsskrift for samfunnsforskning

Tidsskriftet Norges Barnevern 03/2021 2021-10-14

Inger Oterholm, Elisiv Bakketeig: «Law in books» er ikke nødvendigvis «law in practice»
Minela Kvakic, Mona Jerndahl Fineide, Heidi Aarum Hansen: Navigering med ustø kurs: Om bruk av digitale og sosiale medier i barnevernet
Hjalmar Djønne: Statlige barnevernsmyndigheters ivaretakelse av barnets beste ved plassering og oppfølging av barn i barnevernsinstitusjoner
Marte Tonning Otterlei, Janne Thu Ilstad, Erik Paulsen: Foreldre i krise: foreldres opplevelser med en omsorgovertakelsesprosess
Jeanette Skoglund, Renee Thørnblad: Problemer med foreldresamvær i barnevernet – unge voksnes fortellinger

Inger Oterholm, Elisiv Bakketeig: «Law in books» er ikke nødvendigvis «law in practice»
Minela Kvakic, Mona Jerndahl Fineide, Heidi Aarum Hansen: Navigering med ustø kurs: Om bruk av digitale og sosiale medier i barnevernet
Hjalmar Djønne: Statlige barnevernsmyndigheters ivaretakelse av barnets beste ved plassering og oppfølging av barn i barnevernsinstitusjoner
Marte Tonning Otterlei, Janne Thu Ilstad, Erik Paulsen: Foreldre i krise: foreldres opplevelser med en omsorgovertakelsesprosess
Jeanette Skoglund, Renee Thørnblad: Problemer med foreldresamvær i barnevernet – unge voksnes fortellinger

Vis mer om Tidsskriftet Norges barnevern
Kontakt oss:bibliotek@bufdir.no