Barnevernsreformen - en oppvekstreform

Barnevernsreformen skal gi mer ansvar til kommunene på barnevernsområdet, og styrke kommunenes forebyggende arbeid og tidlig innsats i hele oppvekstsektoren. Reformen trer i kraft i 2022. Vi oppdaterer nettsiden jevnlig med mer relevant informasjon.