I noen saker innhenter barnevernet eller domstolen ekspertkompetanse eller sakkyndig kompetanse (f.eks. psykolog/psykiater) . 

For å sikre et godt og barnefaglig kvalifisert underlag for de beslutninger som skal tas, engasjeres ofte sakkyndige til å foreta en utredning og skrive en rapport basert på dette.

En sakkyndig utredning skal gi en barnefaglig vurdering av hva som på kort og lang sikt vil gi barnet en forsvarlig omsorg, eller faglig vurdering av andre spesifiserte tema

Published 25. March 2015.
Updated 25. March 2015.