Bufdir jobber for å få bedre kvaliteten i barnevernstjenesten. Som ledd i dette har vi etablert et brukerråd som skal gi oss innspill og råd på feltet. Rådet skal sørge for at vi ser viktige saker fra brukerens synspunkt og ivaretar brukeren i det vi gjør. 

De ti medlemmene kommer fra: 

 • Landsforeningen for barnevernsbarn 
 • Norsk innvandrerforum 
 • Barn av rusmisbrukere 
 • Forandringsfabrikken 
 • Organisasjon for barnevernsforeldre 
 • Voksne for barn 
 • Mental helse Ungdom 
 • Norsk Fosterhjemsforening 
 • Skeiv Ungdom
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (barnevernnettverket)  

Brukerrådets oppgaver er: 

 • å bidra inn i arbeidet med Bufdirs satsningsområder og budsjett- og strategiarbeid. 
 • å bidra inn i arbeidet med Bufdirs oppdrag og prosesser. 
 • å bidra til utvikling og oppfølging av strategi og interne retningslinjer for systematisk brukermedvirkning i Bufdir. 
 • å bidra med prinsipielle synspunkter og vurderinger på vegne av brukerorganisasjonene 
 • å bidra til sentral avklaring på prinsipielle spørsmål på området og bidra til
 • å gjøre Bufdirs arbeid kjent for brukermiljøene. 

Brukerrådet kan også fremme saker på eget initiativ. 

Brukerrådet har minimum 4 årlige møter, men de fastsetter selv møtefrekvens og arbeidsform. 

Fra og med september 2020 er brukerrådets leder Martine Kihle Dalsrud fra Barn av rusmisbrukere. Vilde Marie Bergh Sveum fra Landsforeningen for barnevernsbarn er nestleder. 

Seniorrådgiver Tone Viljugrein i Bufdir er Brukerrådets kontaktperson.